Regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De coronamaatregelen die genomen zijn hebben voor veel sectoren gevolgen gehad. Ook verhuurders van sportaccommodaties hebben inkomsten gemist. Om de kosten te compenseren heeft het Rijk een regeling opgesteld: de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’ (afgekort: TVS).

Met deze regeling kunt u als verhuurder van sportaccommodaties een tegemoetkoming vragen voor huurinkomsten die u heeft gemist omdat (een deel van) de huursom is kwijtgescholden. Of omdat amateursportorganisaties de huur tijdelijk hebben stopgezet. Dit gaat over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. U kunt deze huurcompensatie aanvragen als u de amateursportorganisaties schriftelijk heeft laten weten dat u de huur kwijtscheldt. Als gemeente hebben we dat gedaan voor onze gemeentelijke sportaccommodaties.

We vragen u om ook over te gaan tot kwijtschelding van de huur aan amateursportorganisaties. U kunt dan als verhuurder ook gebruik maken van de regeling. Een aanvraag indienen kan tot 15 oktober 2020.

Heeft u als verhuurder gebruik gemaakt van de TOGS-regeling om de huur kwijt te schelden? Dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de TVS-regeling. Meer hierover leest u in de voorwaarden van de regeling.

U vindt de regeling op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van WVS. Daar kunt u ook een aanvraag indienen.