Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen tegen het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Dit bedrag is vrij te besteden. De regeling is voor een specifieke groep verenigingen/organisaties.

Maatschappelijke verenigingen/organisaties die mogelijk in aanmerking voor deze regeling komen zijn;

  • zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
  • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
  • evenementenlocaties en organisatoren
  • sportinstellingen en sportverenigingen
  • muziekvereniging en koren

De SBI-code van uw vereniging/organisatie moet dan wel in de lijst van vastgestelde SBI-codes staan. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een vereniging/organisatie is. Sluit de SBI-code niet goed aan bij uw hoofdactiviteit? Dan kunt u dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers waarvan de SBI-code later is toegevoegd, kunnen ook een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan tot en met 26 juni 2020. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling. Uw vereniging/organisatie moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het KVK Handelsregister. De voorwaarden en meer informatie vindt u op www.rvo.nl Via die website kunt u de tegemoetkoming ook aanvragen.