Vitaliteitsfonds Steenwijkerland voor maatschappelijke organisaties

Bent u als maatschappelijke organisatie geraakt door de coronamaatregelen? Wordt uw organisatie daardoor in het voortbestaan bedreigd? Dan kunt u via het Vitaliteitsfonds een subsidie krijgen. Er zijn wel voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Voor wie

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor organisaties zoals culturele instellingen, stichtingen, muziekverenigingen, zwembaden, multifunctionele centra en sportclubs. Organisaties die een bijdrage leveren aan een vitale Steenwijkerlandse samenleving en daar nu vanwege de coronamaatregelen niet of nauwelijks aan toe komen.  

Voorwaarden  

Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar organisaties aan moeten voldoen. Bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage wordt bijvoorbeeld ook gekeken welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen of te verminderen. Meer informatie over de voorwaarden.

Noodfonds

Het Vitaliteitsfonds is een noodfonds met een korte looptijd, in principe tot 1 maart 2021. Dan wordt, afhankelijk van het budget en de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus de balans opgemaakt.

Subsidie aanvragen

Wilt u aanspraak maken op het Vitaliteitsfonds? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl Wij nemen dan contact met u op. Ook voor vragen over andere (landelijke, provinciale en regionale) regelingen in het kader van de coronamaatregelen kunt u bij ons terecht.