Sport

Wat mag nu wel en niet? Welke regelingen zijn er? Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis voor het sporten en bewegen in onze gemeente.


De informatie op deze pagina wordt nog aangepast naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 11 mei 2021.


Coronamaatregelen op sportgebied

Hieronder hebben we de coronamaatregelen zoals ze op dit moment voor de sport gelden op een rijtje gezet.

  • Er is meer ruimte voor personen in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar. Bij georganiseerde sportactiviteiten hoeven zij tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dat niet mogelijk is.
  • Vanaf 16 maart mogen volwassenen vanaf 27 jaar met maximaal 4 personen (exclusief trainer) in groepsverband sporten. Hierbij moeten zij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.
  • In de regio IJsselland, waar ook Steenwijkerland toe behoort, zijn in georganiseerd verband en onder begeleiding sportactiviteiten toegestaan in zowel buitensportaccommodaties als ook in de openbare ruimte. Dat hebben de regiogemeenten met elkaar afgesproken. Dit betekent dat u als sportaanbieder hiervoor geen toestemming meer hoeft aan te vragen. Het is in Steenwijkerland niet verplicht om deze activiteiten te melden. Als u het als sportaanbieder prettiger vindt om ons wel te informeren, dan kan dat uiteraard. U kunt een mail sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl met daarin de activiteit(en), locatie(s) en tijd(en). Deze activiteiten geven wij door aan de collega’s van toezicht en handhaving zodat ook zij op de hoogte zijn.
  • Vanaf 16 maart mag er weer zwemles gegeven worden aan kinderen t/m 12 jaar.

Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Het aangepaste landelijk Protocol Verantwoord Sporten vindt u op de website van NOC*NSF.

 

Vragen? Of ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of te bellen met 14 0521.

Heeft u vragen op het gebied van verenigingsondersteuning? Bijvoorbeeld over ledenbehoud, omgaan met abonnementen of het Jeugdfonds Sport? Dan kunt u terecht bij de buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kop:
Karin Rijkelijkhuizen: k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl
Sandra Lampe: s.lampe@sociaalwerkdekop.nl
Harmen Woudenberg: h.woudenberg@sociaalwerkdekop.nl
 

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Naast economische steunpakketten is er nu ook een maatschappelijk steunpakket. Het doel van dit steunpakket is om op korte termijn de impact van de coronamaatregelen te dempen en de structurele schade op maatschappelijk vlak proberen te voorkomen. Het maatschappelijk steunpakket heeft een omvang van 200 miljoen euro en bestaat uit drie actielijnen:

  1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd
  2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen
  3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl

Uitwerking pakket van maatregelen

Het thema sport en bewegen heeft een belangrijke plek in deze actielijnen. Het Rijk, de Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG zijn op dit moment bezig met de nadere uitwerking van het pakket maatregelen. De verwachting is dat we over een aantal weken meer informatie hebben. Zodra er meer bekend is zullen we dit uitwerken wat dit voor de gemeente Steenwijkerland betekent.


Landelijke financiële regelingen sportverenigingen

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Op de website van NOC*NSF zijn deze regelingen op een rij gezet. Inmiddels is bekend dat er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regeling komen we er bij u op terug.
 

Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen zijn er op basis van het sportprotocol communicatiepakketten ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het ene pakket bevat posters met richtlijnen voor sportaccommodaties en het andere pakket posters met richtlijnen voor de sportkantine of het clubhuis. U kunt de communicatiepakketten downloaden via de website van NOC*NSF.
 

Nieuws en meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven?

Via de nieuwsbrief sport geven we regelmatig een nieuwe update van de laatste ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief via de mail ontvangen? Meld u dan aan.

Laatste nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief sport maart 2021 nr. 2
Nieuwsbrief sport maart 2021: Sportbingoquiz


Nieuwsberichten

Ledverlichting bij Olde Veste en Steenwijker Boys
FC Oldemarkt van start met clubkadercoaching
Creatieve initiatieven in coronatijd
Vitaliteitsfonds
Binnensportaccommodatie open? Let wel op de voorwaarden
Weer opstarten? Buurtwerk sport kan u helpen!


Checklisten

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet u als club dan aan denken?
NOC*NSF heeft hiervoor verschillende checklisten gemaakt:


Vragen en antwoorden