Sport

Wat mag nu wel en niet? Welke regelingen zijn er? Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis voor het sporten en bewegen in onze gemeente.


Wilt u op de hoogte blijven?

Via de nieuwsbrief sport geven we regelmatig een nieuwe update van de laatste ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief via de mail ontvangen? Meld u dan aan.

Nieuwsbrief sport juni 2020 nr. 2 'Regels voor sport verder versoepeld vanaf 1 juli!'
Nieuwsbrief sport juni 2020 'Update van de laatste ontwikkelingen'
Nieuwsbrief sport mei 2020 nr. 2 'Vanaf 11 mei: ook volwassenen kunnen in groepsverband buiten sporten'
Nieuwsbrief sport mei 2020 'We kunnen weer sporten!'
Nieuwsbrief sport april 2020 nr. 3 'Voorwaarden buitensportactiviteiten en werkwijze voor de periode vanaf 29 april'
Nieuwsbrief sport april 2020 nr. 2 'Informatie van de Rijksoverheid'
Nieuwsbrief sport april 2020 'Hier slaan we ons samen doorheen!'
 

TASO-regeling voor amateursportorganisaties (zoals sportverenigingen)

Op 10 juli is de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) bekendgemaakt. Hierin staat hoe tegemoetgekomen wordt aan amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de coronamaatregelen. Lees meer hierover.
 

Huurcompensatieregeling

Er komt nog een huurcompensatieregeling. Hoe deze eruit ziet, is op dit moment nog niet bekend. Eerder heeft de Vereniging Sport en Gemeenten aangegeven dat de regeling half juli bekend zou zijn. Deze termijn is niet gehaald. De verwachting is nu dat voor 1 augustus meer duidelijkheid komt over de precieze vormgeving van de regeling en de verdere planning vanuit het Rijk. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina.
 

Sportactiviteiten

Binnen- en buitensport weer toegestaan

Buiten sporten was alweer mogelijk. Vanaf 1 juli kan dat ook weer binnen. Alle binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Wel of niet 1,5 meter afstand bewaren

Voor alle leeftijdsgroepen geldt nu dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft niet langer 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor en na het sporten moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden, dus ook in de kleedkamers en kantines.

Publiek is toegestaan

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn. En binnen maximaal 100 toeschouwers.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Gebruikers van binnensportaccommodaties raden we aan contact op te nemen met de verhuurder van uw accommodatie om afspraken te maken over het gebruik ervan. In de vakantieperiode liggen veel activiteiten in de binnensportaccommodaties stil. Daarnaast kost de voorbereiding om open te kunnen tijd. Dat kan betekenen dat niet alle accommodaties direct opengaan. Ook hierover kunt u contact opnemen met uw verhuurder.

We vragen u de adviezen van het protocol verantwoord sporten en – als dat beschikbaar is – het aanvullende protocol vanuit uw sportbond/branche te volgen. Het protocol ‘Verantwoord Sporten’ is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 24 juni 2020.
Als sportaanbieder bent u er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor dat de richtlijnen van het Rijk en het RIVM worden opgevolgd.

Meer informatie over sportactiviteiten

Op de website van de Rijksoverheid staat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. In onze regio geldt de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland. De noodverordening kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus
 

Weer beginnen? U hoeft vanaf 1 juli geen toestemming meer te vragen!

Met de verdere versoepeling van alle regels is het vanaf 1 juli niet meer nodig om toestemming te vragen. Wilt u een binnen- of buitenactiviteit organiseren, dan hoeft u dus geen protocol meer op te sturen. Heeft u vragen of vindt u het fijn als we even meekijken? Dan kan dat uiteraard. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bellen met 14 0521.

Er is één uitzondering. Wilt u een nieuwe sportactiviteit in de openbare ruimte aanbieden? Dan vragen we u ons hierover per e-mail te informeren (maatschappelijk@steenwijkerland.nl). U hoeft niet te wachten op toestemming. Mocht er iets bijzonders zijn dan nemen we contact met u op. Twijfelt u of uw sportactiviteit kan op de locatie die u in gedachten heeft? Bel of mail ons dan.

Houd er wel rekening mee dat voor evenementen andere voorwaarden gelden.
 

Binnensportaccommodatie open? Let wel op de voorwaarden

Binnensportaccommodaties mogen vanaf 1 juli weer open. Maar let op: er gelden wel een aantal voorwaarden. Deze gaan onder andere over schoonmaak, ventilatie, planning van groepen en afstemming met gebruikers. De Vereniging Sport en Gemeenten is samen met een aantal gemeenten en bedrijfspartners bezig met een handreiking om verantwoord en veilig open te kunnen. De exploitanten van de accommodaties (in sommige gevallen zijn wij dat als gemeente) zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen en het maken van afspraken met gebruikers. Natuurlijk willen we hierbij zoveel mogelijk helpen. Zo komen we nog met informatie voor het gymonderwijs en de overige huurders van de sportaccommodaties. Zodra dat klaar is, delen we dat met de exploitanten van accommodaties.
Heeft u hier vragen over? Mail of bel het noodloket voor maatschappelijke organisaties, via maatschappelijk@steenwijkerland.nl of telefoon 14 0521.
 

Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen zijn er op basis van het sportprotocol communicatiepakketten ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het ene pakket bevat posters met richtlijnen voor sportaccommodaties en het andere pakket posters met richtlijnen voor de sportkantine of het clubhuis. U kunt de communicatiepakketten downloaden via de website van NOC*NSF.
 

Vanaf 1 juli mogen ook sportkantines weer open

Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportverenigingen weer open. In het protocol verantwoord sporten staat dat u hiervoor de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moet volgen. NOC*NSF heeft ook een checklist gemaakt die u kunt gebruiken. Voor de openingstijden gelden dezelfde regels als voor de coronamaatregelen.
 

Kleedaccommodaties mogen open, maar…  

Vanaf 15 juni konden de sanitaire voorzieningen (inclusief kleedruimtes) bij zwembaden en op buitensportaccommodaties weer open. Vanaf 1 juli geldt dit ook voor binnensportaccommodaties. Kinderen/jongeren t/m 17 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden en kunnen zonder beperkingen gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen en kleedruimtes. Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u wel 1,5 meter afstand houden. 

Extra alert op schoonmaak én legionella

Het goed schoonmaken van de voorzieningen is vooral in deze tijd extra belangrijk. Ook adviseren we u door te gaan met het regelmatig spoelen en het nemen van monsters van het water. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar website van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
 

Maak uw sportaanbod breed bekend via veiligsporten.nu

Organiseert u een activiteit waar ook niet-leden mee kunnen doen? Dan willen we u graag meehelpen dit aanbod onder de aandacht te brengen bij onze inwoners. We maken hiervoor gebruik van het digitale platform www.veiligsporten.nu Op deze website kunnen inwoners zien aan welke activiteiten ze in de gemeente mee kunnen doen. Het aanmaken van accounts, toevoegen van activiteiten, genereren van deelnemerslijsten is eenvoudig. Lees meer hierover.
 

Verstrekte subsidies in coronatijd

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Lees meer hierover.
 

Nieuws en meer informatie

Nieuwsberichten

Huurcompensatieregeling
TASO-regeling voor amateursportorganisaties (zoals sportverenigingen)
Webinars voor sportaanbieders
Kleedaccommodaties mogen open, maar…
Vanaf 1 juli mogen ook sportkantines weer open
Weer beginnen? U hoeft vanaf 1 juli geen toestemming meer te vragen!
Hoe kunt u uw binnensportactiviteiten weer opstarten?
Binnensportaccommodatie open? Let wel op de voorwaarden

Checklisten

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet u als club dan aan denken?
NOC*NSF heeft hiervoor verschillende checklisten gemaakt:

Vragen en antwoorden

Webinars voor sportaanbieders