Nieuwsberichten

 • Keuze uit meer dan 60 sportieve aanbiedingen via Sjors Sportief!

  19 december 2020

  De deadline voor het aanleveren van activiteiten voor het boekje van Sjors Sportief en Creatief is inmiddels verstreken. Kinderen kunnen kiezen uit maar liefst 64 sportieve en 35 culturele aanbiedingen. Een ontzettend mooi aantal voor de eerste keer Sjors Sportief en Creatief.

 • Primeur voor OBS de Beatrixschool met in kaart brengen van beweegniveau

  19 december 2020

  Een belangrijke doelstelling van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord is het vergroten van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen in Steenwijkerland. Om goed bewegingsonderwijs te kunnen geven is het belangrijk om te weten wat het beweegniveau van ieder kind is. Zo kunnen de leerkrachten hun lessen hier op inrichten zodat ieder kind de uitdaging krijgt die hij of zij nodig heeft.

 • Sportsubsidies aanvragen

  19 december 2020

  Net als ieder jaar kunnen sportverenigingen weer normsubsidie aanvragen voor 2021 op basis van het ledenaantal per 1 januari 2021. Aanvragen kan vanaf 1 januari. Uw aanvraag moet vóór 1 februari binnen zijn.

 • Nieuw: de clubkadercoach

  06 november 2020

  Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten. Dat trainers en coaches daarbij een doorslaggevende succesfactor zijn is inmiddels bekend. Maar een groep jeugdsporters trainen en coachen is nog niet zo makkelijk: hoe krijg je ze allemaal actief en betrokken en hoe kun je een bijdrage leveren aan sociale en persoonlijke ontwikkelingen?

 • Aankondiging verlenging TASO en TVS regelingen

  06 november 2020

  Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor heeft het Rijk 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regelingen komen we er bij u op terug.

 • Sjors Sportief en Creatief: meld u aan voor 1 december!

  06 november 2020

  Dit jaar starten we in onze gemeente met Sjors Sportief en Creatief. Het is een van de acties uit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Steenwijkerland krijgen de mogelijkheid om na schooltijd op een laagdrempelige manier kennis te maken met alle sporten en creatieve activiteiten binnen de gemeente. U kunt als sport- of cultuuraanbieder het gehele schooljaar uw activiteiten promoten door kennismakingactiviteit(en) via www.sjorssportief.nl aan te bieden.

 • Vitaliteitsfonds

  06 november 2020

  Staat het water u aan de lippen doordat u als maatschappelijke organisatie hard geraakt wordt door de coronamaatregelen? Wordt uw organisatie daardoor in het voortbestaan bedreigd? Dan kunt u via het Vitaliteitsfonds een subsidie krijgen.

 • Digitaal coronaspreekuur

  25 september 2020

  Het sportseizoen is inmiddels weer in volle gang voor de meeste sportclubs. We kunnen ons voorstellen dat u tegen praktische vragen of uitdagingen aanloopt. Of misschien heeft u zorgen over de aankomende periode. Om u de gelegenheid te geven vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen organiseren we een digitaal coronaspreekuur voor sportaanbieders uit Steenwijkerland. Tijdens dit uur behandelen we de ingebrachte vragen en heeft u de gelegenheid om ook informatie uit te wisselen met andere sportaanbieders.

 • Tegemoetkoming huur amateursportorganisaties

  25 september 2020

  De coronamaatregelen die genomen zijn hebben voor veel sectoren gevolgen gehad. Zo ook voor de verhuurders van sportaccommodaties. Ook zij hebben inkomsten gemist. Om de kosten te compenseren heeft het Rijk een regeling opgesteld: de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’ (afgekort: TVS).

 • Huurcompensatieregeling

  30 juli 2020

  Er komt nog een huurcompensatieregeling. Hoe deze eruit ziet, is op dit moment nog niet bekend. Eerder heeft de Vereniging Sport en Gemeenten aangegeven dat de regeling half juli bekend zou zijn. Deze termijn is niet gehaald. De verwachting is nu dat voor 1 augustus meer duidelijkheid komt over de precieze vormgeving van de regeling en de verdere planning vanuit het Rijk.

 • TASO-regeling voor amateursportorganisaties (zoals sportverenigingen)

  30 juli 2020

  Op 10 juli is de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) bekendgemaakt. Hierin staat hoe tegemoetgekomen wordt aan amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de coronamaatregelen.

 • Webinars voor sportaanbieders

  30 juni 2020

  We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen binnen de verenigingen zijn. Zeker wanneer een doorkijk gemaakt wordt richting het nieuwe sportseizoen dat – in welke vorm dan ook – na de zomervakantie start. Daarom hebben de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief in samenwerking met de Rabobank een aantal webinars ontwikkeld.

 • Kleedaccommodaties mogen open, maar…

  30 juni 2020

  Vanaf 15 juni konden de sanitaire voorzieningen (inclusief kleedruimtes) bij zwembaden en op buitensportaccommodaties weer open. Vanaf 1 juli geldt dit ook voor binnensportaccommodaties.

 • Vanaf 1 juli mogen ook sportkantines weer open

  30 juni 2020

  Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportverenigingen weer open. In het protocol verantwoord sporten staat dat u hiervoor de richtlijnen uit het protocol van Koninklijke Horeca Nederland moet volgen.

 • Weer beginnen? U hoeft vanaf 1 juli geen toestemming meer te vragen!

  30 juni 2020

  Met de verdere versoepeling van alle regels is het vanaf 1 juli niet meer nodig om toestemming te vragen. Wilt u een binnen- of buitenactiviteit organiseren, dan hoeft u dus geen protocol meer op te sturen.

 • Hoe kunt u uw binnensportactiviteiten weer opstarten?

  30 juni 2020

  Ook de binnensportaanbieders kunnen vanaf 1 juli weer beginnen. Waar moet u aan denken? In ieder geval geldt voor u het protocol verantwoord sporten dat op dit moment wordt geactualiseerd en – als dat er is – het aanvullende protocol vanuit de bond of de branche.

 • Binnensportaccommodatie open? Let wel op de voorwaarden

  30 juni 2020

  Binnensportaccommodaties mogen vanaf 1 juli weer open. Maar let op: er gelden wel een aantal voorwaarden. Deze gaan onder andere over schoonmaak, ventilatie, planning van groepen en afstemming met gebruikers.

 • Maak uw sportaanbod breed bekend via veiligsporten.nu

  05 juni 2020

  Organiseert u een activiteit waar ook niet-leden mee kunnen doen? Dan willen we u graag meehelpen dit aanbod onder de aandacht te brengen bij onze inwoners. We maken hiervoor gebruik van het digitale platform www.veiligsporten.nu Op deze website kunnen inwoners zien aan welke activiteiten ze in de gemeente mee kunnen doen. Het aanmaken van accounts, toevoegen van activiteiten, genereren van deelnemerslijsten is eenvoudig.

 • Steunpakket voor sportverenigingen

  04 juni 2020

  Het kabinet heeft onlangs aangekondigd te komen met een steunpakket voor sportverenigingen. Dit pakket is bedoeld om gemeenten te compenseren voor kwijtschelding van de huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is landelijk een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Ook werd een regeling aangekondigd voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie en de mogelijkheid om kortlopend krediet af te sluiten. Hierover hebben we u in een eerder nieuwsbericht geïnformeerd.

 • Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

  04 juni 2020

  Eerder hebben we u geïnformeerd over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ook sportaanbieders kwamen voor deze regeling in aanmerking als ze voldeden aan de voorwaarden. Het kabinet heeft voor de periode vanaf 1 juni tot 1 oktober een nieuwe regeling aangekondigd: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur lanceert de campagne mag ik weer meedoen?

  04 juni 2020

  Door de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Daardoor kunnen kinderen en jongeren soms niet meedoen met bijvoorbeeld voetbal, hockey, dansen, muziek of judo. Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt en als gemeente doen we daaraan mee.

 • Mooi voorbeeld: Noveas biedt korfbalclinics onder schooltijd

  04 juni 2020

  Ieder jaar organiseert korfbalvereniging Noveas het schoolkorfbaltoernooi in Steenwijkerland. In deze bijzondere coronatijden kan dat even niet. Noveas zit echter niet bij de pakken neer. Zij kwamen met het aanbod voor scholen om onder schooltijd op het schoolplein korfballes te komen geven. En daar bleek vraag naar.

 • Vanaf 1 juli is binnensporten toegestaan

  04 juni 2020

  Goed nieuws voor veel sporters is dat vanaf 1 juli binnensporten weer is toegestaan. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. En ook hiervoor geldt: mits de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten. Dit wordt eind juni bekeken.

 • Sportkantines open vanaf 1 juli

  04 juni 2020

  Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportaanbieders weer open. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een van die voorwaarden is dat de cijfers over de bestrijding van het coronavirus dat toelaten. Dit wordt eind juni bekeken.

 • Ben jij of bent u al bekend met veiligsporten.nu?

  27 mei 2020

  Wil jij of wilt u meedoen aan een sportactiviteit maar ben je geen lid? Of ben je wel lid van een sportaanbieder en wil je een keer een andere sport proberen? Op de gloednieuwe website www.veiligsporten.nu vind je de sportactiviteiten waar je aan mee kunt doen. Voor jeugd tot en met 18 jaar en ook voor volwassenen.

 • Hulp nodig bij organiseren activiteit?

  23 mei 2020

  Heeft u als vereniging hulp nodig om in deze tijd aanbod te creëren of wilt u met een aantal sportaanbieders samen een activiteit aanbieden? Neem dan contact op met de buurtwerkers sport van Sociaal Werk De Kop.

 • Binnen- en buitenzwembaden in Steenwijkerland mogen weer open!

  15 mei 2020

  Vanaf 11 mei kunnen binnen- en buitenzwembaden weer open. En dat geldt ook voor de zwembaden op campings en recreatieparken. Omdat voorzichtigheid nog steeds geboden is, gelden er wel een aantal voorwaarden als de zwembaden weer opengaan.

 • Steunpakket sportverenigingen

  15 mei 2020

  Op 1 mei maakte het kabinet bekend dat er een breed steunpakket komt. Dit pakket is bedoeld om gemeenten te compenseren voor kwijtschelding van de huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is landelijk een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Ook werd een regeling aangekondigd voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie en de mogelijkheid om kortlopend krediet af te sluiten.

 • Jeugdtrainers kunnen zich laten testen op Covid-19

  15 mei 2020

  Onlangs is de groep jeugdtrainers toegevoegd aan de groepen die getest kunnen worden op het coronavirus. Op de website van de GGD IJsselland is meer informatie te vinden over het testbeleid en de werkwijze.

 • Weer opstarten? Buurtwerk sport kan u helpen!

  15 mei 2020

  De buurtwerkers sport Karin, Harmen en Sandra kunnen u helpen met het opstarten van activiteiten. Met een aantal verenigingen hebben ze al contact gehad en in de komende periode zullen ze ook zelf contact met sportaanbieders opnemen om te horen of er hulp nodig is.