Aankondiging verlenging TASO en TVS regelingen

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor heeft het Rijk 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van deze regelingen komen we er bij u op terug.