Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Eerder hebben we u geïnformeerd over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ook sportaanbieders kwamen voor deze regeling in aanmerking als ze voldeden aan de voorwaarden. Het kabinet heeft voor de periode vanaf 1 juni tot 1 oktober een nieuwe regeling aangekondigd: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

In aanmerking voor deze regeling komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt. Wellicht kunt u als sportaanbieder ook gebruik maken van de TVL. Op de website van de Rijksoverheid vindt u er meer informatie over.