Sjors Sportief en Creatief: meld u aan voor 1 december!

Dit jaar starten we in onze gemeente met Sjors Sportief en Creatief. Het is een van de acties uit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Steenwijkerland krijgen de mogelijkheid om na schooltijd op een laagdrempelige manier kennis te maken met alle sporten en creatieve activiteiten binnen de gemeente. U kunt als sport- of cultuuraanbieder het gehele schooljaar uw activiteiten promoten door kennismakingactiviteit(en) via www.sjorssportief.nl aan te bieden.

Alle aangeboden Steenwijkerlandse activiteiten worden in een kleurrijk boekje gebundeld. Dat boekje delen we na de kerstvakantie aan alle basisschoolkinderen uit. Kinderen schrijven zich in via de website van Sjors Sportief en Creatief. Wilt u hier als sportaanbieder ook aan meedoen? Meld dan uw aanbod aan. Dit kan tot 1 december a.s. via www.sjorssportief.nl

Meer weten? Neem dan contact op met Harmen Woudenberg, buurtwerker sport bij Sociaal Werk De Kop (h.woudenberg@sociaalwerkdekop.nl of telefonisch via 0521 - 74 50 80.