Sportsubsidies aanvragen

Net als ieder jaar kunnen sportverenigingen weer normsubsidie aanvragen voor 2021 op basis van het ledenaantal per 1 januari 2021. Aanvragen kan vanaf 1 januari. Uw aanvraag moet vóór 1 februari binnen zijn.

Naast de normsubsidie zijn er ook nog subsidies die het hele jaar kunnen worden aangevraagd. Dit zijn:

  • Eenmalige subsidies om verenigingen te stimuleren hun bestuursleden, vrijwilligers en trainers cursussen te laten volgen. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van de vereniging op peil houden of verbeteren.
  • Eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op jeugd of ouderen en mensen met een beperking.

Bekijk de uitleg en regels. U kunt bellen naar 14 0521 of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl