Steunpakket sportverenigingen

Op 1 mei maakte het kabinet bekend dat er een breed steunpakket komt. Dit pakket is bedoeld om gemeenten te compenseren voor kwijtschelding van de huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is landelijk een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Ook werd een regeling aangekondigd voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie en de mogelijkheid om kortlopend krediet af te sluiten.

Een prachtig bericht voor de sport. Tegelijkertijd roept de aankondiging ook praktische vragen op zoals: wat betekent dit precies, hoe zit het met sportverenigingen met alleen een eigen kantine/kleedkamers, hoe zit het met sportverenigingen die sportaccommodaties huren die in het beheer zijn van bijvoorbeeld multifunctionele accommodaties en dorpshuizen, hoe zit het als er ook gebruik gemaakt wordt van andere regelingen zoals de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro (de TOGS-regeling) etc. Deze vragen hebben we gesteld bij de Vereniging Sport en Gemeenten.
 
De verschillende regelingen worden nu landelijk zo spoedig mogelijk uitgewerkt. We houden deze ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra de definitieve regelingen bekend zijn, zullen we u hier uiteraard verder over informeren.

Op de website van Vereniging Sport en Gemeenten leest u meer over het steunpakket voor sportverenigingen.