Steunpakket voor sportverenigingen

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd te komen met een steunpakket voor sportverenigingen. Dit pakket is bedoeld om gemeenten te compenseren voor kwijtschelding van de huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Hiermee is landelijk een bedrag van € 90 miljoen gemoeid. Ook werd een regeling aangekondigd voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie en de mogelijkheid om kortlopend krediet af te sluiten. Hierover hebben we u in een eerder nieuwsbericht geïnformeerd.

We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat deze regeling voor u betekent. Op dit moment wordt landelijk nog steeds gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Dit wordt voor de zomer verwacht. We blijven deze ontwikkelingen volgen. Afgelopen week heeft de Vereniging Sport en Gemeenten een update gegeven en vragen en antwoorden online gezet over het proces tot aan publicatie van de regelingen.