TASO-regeling voor amateursportorganisaties (zoals sportverenigingen)

Op 10 juli is de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) bekendgemaakt. Hierin staat hoe tegemoetgekomen wordt aan amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de coronamaatregelen.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Er is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de TASO-regeling is vastgelegd hoe dit geld besteed gaat worden. Samengevat komt het hierop neer:

  • Een amateursportorganisatie moet ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming;
  • Een aanvraag wordt afgewezen als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft gekregen vanuit de TOGS-regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt:

  • € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten)
  • € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten)
  • € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten)

Het is belangrijk dat bij deze doorlopende lasten geen huurlasten zitten.

U kunt vanaf 1 september t/m 4 oktober 2020 een aanvraag indienen via een door de minister vastgesteld formulier. U kunt dit formulier binnenkort vinden op www.dus-i.nl