Tegemoetkoming huur amateursportorganisaties

De coronamaatregelen die genomen zijn hebben voor veel sectoren gevolgen gehad. Zo ook voor de verhuurders van sportaccommodaties. Ook zij hebben inkomsten gemist. Om de kosten te compenseren heeft het Rijk een regeling opgesteld: de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’ (afgekort: TVS).

Met deze regeling kunnen verhuurders van sportaccommodaties een tegemoetkoming vragen voor huurinkomsten die zij hebben gemist omdat (een deel van) de huursom is kwijtgescholden in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Of omdat amateursportorganisaties de huur tijdelijk hebben stopgezet. Verhuurders kunnen deze huurcompensatie aanvragen als zij de amateursportorganisaties schriftelijk hebben laten weten dat zij de huur kwijtschelden.

U vindt de regeling op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van WVS. Hier staat ook een filmpje met uitleg. Verhuurders kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2020 een aanvraag indienen.

Huurt u een accommodatie van de gemeente?

Als gemeente gaan we een beroep doen op de TVS. Daarom hoeven amateursportverenigingen die een accommodatie van ons huren geen huur of een gebruikersvergoeding te betalen voor de periode van 1 maart tot 1 juni. De verenigingen voor wie dit geldt krijgen hierover voor 15 oktober een brief.

Huurt u een sportaccommodatie van een andere organisatie dan de gemeente?

Organisaties die een accommodatie verhuren aan amateursportverenigingen maken zelf de keuze of zij wel of niet gebruikmaken van de TVS. Als gemeente roepen we hen wel op dit te doen en hun huurders daarover te informeren. Als amateursportorganisatie kunt u natuurlijk ook zelf contact met uw verhuurder opnemen.

Heeft u vragen over de TVS?

Heeft u vragen over de regeling of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen of mailen met Mariska Zwartsenburg via telefoonnummer 14 0521 of maatschappelijk@steenwijkerland.nl