Vitaliteitsfonds

Staat het water u aan de lippen doordat u als maatschappelijke organisatie hard geraakt wordt door de coronamaatregelen? Wordt uw organisatie daardoor in het voortbestaan bedreigd? Dan kunt u via het Vitaliteitsfonds een subsidie krijgen.

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor organisaties zoals culturele instellingen, stichtingen, muziekverenigingen, zwembaden, multifunctionele centra en sportclubs. Organisaties die een bijdrage leveren aan een vitale Steenwijkerlandse samenleving en daar nu vanwege de coronamaatregelen niet of nauwelijks aan toe komen. Lees meer over het Vitaliteitsfonds en de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.