Regelingen voor ondernemers

De Rijksoverheid en de gemeente hebben regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.


Gemeente

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Bent u ondernemer in Steenwijkerland en getroffen door de coronamaatregelen? Dan kunt u uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 31 december 2021 aanvragen. Het aanslagbiljet is recent aan u verstuurd. Als u de aanslag heeft ontvangen, dan kunt u online uitstel van betaling aanvragen.
Een aanpassing is er ook als het gaat om toeristenbelasting. Deze belasting wordt pas na de zomer geïnd.

Ruimte nodig vanwege corona? Vraag uitbreiding van uw terras aan.

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. Meer informatie hierover.

Vanaf woensdag 28 april 2021 mogen de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden weer open. Er gelden wel voorwaarden. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal € 10.157. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen. U kunt Tozo 4 aanvragen van april tot en met juni 2021. Meer informatie.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die een terugval hebben gehad in hun inkomsten als gevolg van het coronavirus en geen aanspraak kunnen maken op andere coronaregelingen. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit. U kunt de tegemoetkoming TONK tot 30 juni 2021 aanvragen. Wilt u de tegemoetkoming vanaf 1 januari 2021? Dan moet u de aanvraag voor 1 mei 2021 indienen. Meer informatie.

 

Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.
Meer informatie: www.uwv.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.
Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL-regeling kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur een aanvraag indienen.
Zie ook het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid: Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021 van start
Aanvragen en adviestool via www.rvo.nl/tvl
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is minstens 2,8% van je omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Gesloten horecaondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro. Bereken je verwachte opslag vanaf eind januari 2021 via de adviestool TVL van RVO.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)

Op 18 december werd bekend dat de verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) ontvangen bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een sbi-code die onder gesloten detailhandel valt. Alle voorwaarden van TVL, zoals 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 zijn van toepassing. De omzetcijfers van het 4e kwartaal worden vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er is dus geen aangepaste voorwaarde omzetverlies in verband met de timing van de lockdown per 15 december. De VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food detailhandelbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 101 euro. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL van het 4e kwartaal.
Meer informatie: www.rvo.nl

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat in februari 2021 open. De evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later. Over de aanvraagprocedure wordt later meer bekendgemaakt.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft voor de samenleving en economie, heeft de NOW-regeling een vervolg gekregen. Het doel van de NOW is nog steeds het behouden van zo veel mogelijk banen. Maar het is ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020.

Tegemoetkoming NOW aanvragen

U kunt vanaf 15 februari 2021 een aanvraag doen voor de vierde aanvraagperiode, voor omzetverlies in januari, februari en maart 2021. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk.
Werkgevers die NOW willen aanvragen kunnen dit doen bij UWV.
Meer informatie:
www.rekenhulpomzetverlies.nl
www.ondernemersplein.nl
AWVN heeft een NOW-tool met nacalculatie

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een aanvullende maatregel, en is gericht op kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK) voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening vraagt u aan bij uw financier. Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de KKC-regeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. U vraagt de BMKB aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl/bmkb

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Door het coronavirus kunnen landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in financiële problemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) uitgebreid. U kunt nu een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) aanvragen. U kunt het BL-C aanvragen tot en met 31 maart 2021. U vraagt de BL aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl

Garantie Ondernemingsfinanciering

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag voor de GO tot 1 april 2021, 17:00 uur indienen bij RVO.
Meer informatie: RVO.nl/go

Kredietverstrekking via Qredits

Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Het zijn vaak startende ondernemers, die via de bank nog moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en een renteverlaging. Dit geldt voor ondernemers die nu al aansloten zijn bij Qredits. Het kabinet ondersteunt dit met €6 miljoen.
Meer informatie, ook over Qredits Hulplijn: qredits.nl

Belastingmaatregelen

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u de Belastingdienst vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021. De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen. Bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl/ en ondernemersplein.kvk.nl

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die financiering nodig hebben door de coronacrisis kunnen de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL is voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van investeerders. Mkb'ers die hun groei met eigen middelen hebben gefinancierd, kunnen de COL onder voorwaarden aanvragen.
U kunt de COL aanvragen van 4 januari tot 17 mei 2021.
Meer informatie:
www.rom-nederland.nl/qena/ Veelgestelde vragen- en antwoordenlijst
www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure


Kijk voor meer informatie over de regelingen ook op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

 

Overig

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt ondernemers en ZZP’ers de mogelijkheid om tot uiterlijk 31 augustus 2020 uitstel van betaling van waterschapsbelasting te krijgen. Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting na 31 augustus nog (extra) financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met gblt.nl
Meer informatie over het waterschap en maatregelen rondom corona: www.wdodelta.nl

Subsidie om werknemers te laten leren in coronatijd

Door corona is het werken in de horeca en andere branches veranderd. Veel banen zijn verdwenen of op pauze gezet. Tegelijk zijn er ook bedrijven die harder groeien dan ooit. Door om- of bijscholing kunnen werknemers inspelen op kansen in de markt. Om leren en ontwikkelen te stimuleren, subsidieert de overheid werkgevers en werkenden via verschillende regelingen. Zo bieden opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aan via de regeling “NL Leert Door”. Een ideale manier om je eigen skills of die van medewerkers uit te breiden en te updaten. Via de zoektool vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan gekozen worden uit meer dan 600 opleidingen.

Upgrade Jezelf!

Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle. Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: je talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Upgrade Jezelf helpt hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Meer informatie: www.upgradejezelfregiozwolle.nl