Regelingen voor ondernemers

De Rijksoverheid en de gemeente hebben regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.


Gemeente

Ruimte nodig vanwege corona? Vraag uitbreiding van uw terras aan.

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. 

U kunt daarvoor een online formulier invullen. Als bijlage voegt u een situatietekening toe op schaal 1:100.
Op de tekening geeft u aan om welke openbare ruimte het gaat. Van belang is dat u vooraf afstemming met uw nabije omgeving zoekt. We kunnen uw terras alleen tijdelijk gedogen als er draagvlak is vanuit de omgeving. Ook kijken we samen met de brandweer en politie naar de veiligheid. Als ondernemer blijft u zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van het terras op basis van de RIVM-richtlijnen.

We nemen zo spoedig mogelijk een besluit op uw aanvraag. We kijken hierbij naar de noodverordening van Veiligheidsregio IJsselland. Deze kunt u vinden op www.vrijsselland.nl/coronavirus

Heeft u andere plannen met uw terras? Mail uw plan (met eventueel een situatietekening op schaal 1:100) dan naar ondernemen@steenwijkerland.nl

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal € 10.157. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen. De Tozo-regeling is vanaf 1 oktober 2020 verlengd tot en met maart 2021 (Tozo 3). Meer informatie.

 

Rijksoverheid

 

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen.
Meer informatie:
www.uwv.nl (aanvragen van TOFA) 
www.rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. kunnen hiermee een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. 
Aanvragen kan tot en met 29 januari 2021 via www.rvo.nl/tvl
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande Werktijdverkorting (wtv). U kunt op dit moment geen tegemoetkoming NOW aanvragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Werkgevers die NOW-3 willen aanvragen kunnen zich vanaf half november melden bij UWV.
Meer informatie:
www.rekenhulpomzetverlies.nl
www.ondernemersplein.nl
AWVN heeft een NOW-tool met nacalculatie

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een aanvullende maatregel, en is gericht op de vele kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK) voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening vraagt u aan bij uw financier. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de KKC-regeling.
Ondernemers kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro). U vraagt de BMKB aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl/bmkb
Ondernemers kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. U vraagt de BL aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl

Garantie Ondernemingsfinanciering

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen.
Meer informatie: RVO.nl/go
Ondernemers kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

Kredietverstrekking via Qredits

Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Het zijn vaak startende ondernemers, die via de bank nog moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en een renteverlaging. Dit geldt voor ondernemers die nu al aansloten zijn bij Qredits. Het kabinet ondersteunt dit met €6 miljoen.
Meer informatie: qredits.nl

Belastingen; uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag

Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen betalingsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl/

Corona-Overbruggingslening (COL)

Nederlandse startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een speciaal overbruggingskrediet aanvragen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De bedragen van de leningen variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%.
Meer informatie:
www.rom-nederland.nl/qena/ Veelgestelde vragen- en antwoordenlijst
www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure
Ondernemers kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

 

Overig

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt ondernemers en ZZP’ers de mogelijkheid om tot uiterlijk 31 augustus 2020 uitstel van betaling van waterschapsbelasting te krijgen. Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting na 31 augustus nog (extra) financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met gblt.nl
Meer informatie over het waterschap en maatregelen rondom corona: www.wdodelta.nl