Regelingen voor ondernemers

Het kabinet stopt vanaf 1 oktober 2021 met de regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen. Een aantal specifiek ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het 4e kwartaal van 2021.

Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.


Gemeente

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Bent u ondernemer in Steenwijkerland en getroffen door de coronamaatregelen? Dan kunt u uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 31 december 2021 aanvragen. Het aanslagbiljet is recent aan u verstuurd. Als u de aanslag heeft ontvangen, dan kunt u online uitstel van betaling aanvragen.
Een aanpassing is er ook als het gaat om toeristenbelasting. Deze belasting wordt pas na de zomer geïnd.

Ruimte nodig vanwege corona? Vraag uitbreiding van uw terras aan.

Als gemeente willen we tegemoetkomen aan horecaondernemers die tijdelijk hun terras willen uitbreiden op gemeentegrond. Meer informatie hierover.

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke regels er gelden voor de horeca.

 

Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De aanvraagperiode is vanaf 27 juli 2020 gesloten.
Meer informatie: www.uwv.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) stopt na Q3. U kunt TVL Q3 nog aanvragen tot en met 26 oktober 2021, 17.00 uur.
Aanvragen en adviestool via www.rvo.nl/tvl
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.kvk.nl

TVL-opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen in het 4e kwartaal van 2020 1 keer een opslag bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) is minstens 2,8% van uw omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Gesloten horecaondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro. Bereken uw verwachte opslag vanaf eind januari 2021 via de adviestool TVL van RVO.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)

Op 18 december werd bekend dat de verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) ontvangen bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een sbi-code die onder gesloten detailhandel valt. Alle voorwaarden van TVL, zoals 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 zijn van toepassing. De omzetcijfers van het 4e kwartaal worden vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er is dus geen aangepaste voorwaarde omzetverlies in verband met de timing van de lockdown per 15 december. De VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food detailhandelbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 101 euro. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL van het 4e kwartaal.
Meer informatie: www.rvo.nl

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een module voor Q4 2020 en Q1 2021. De evenementenmodule voor Q4 2020 gaat in februari 2021 open. De evenementenmodule voor Q1 2021 volgt later. Over de aanvraagprocedure wordt later meer bekendgemaakt.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft voor de samenleving en economie, heeft de NOW-regeling een vervolg gekregen. Het doel van de NOW is nog steeds het behouden van zo veel mogelijk banen. Maar het is ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. De NOW 3 loopt door tot 30 september 2021 en is ingedeeld in 4 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden. Meer informatie volgt op www.uwv.nl

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is een aanvullende maatregel, en is gericht op kleine ondernemers. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK) voor 1 januari 2019. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De lening vraagt u aan bij uw financier. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021.
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de KKC-regeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. U vraagt de BMKB aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl/bmkb

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Door het coronavirus kunnen landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven in financiële problemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) uitgebreid. U kunt nu een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) aanvragen. U kunt het BL-C aanvragen tot en met 31 maart 2021. U vraagt de BL aan via uw financier.
Meer informatie: RVO.nl

Garantie Ondernemingsfinanciering

Voor grote (mkb-)bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen is er de GO-C. Dat is de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, verruimd met een coronamodule. Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO. Om gebruik te maken van de regeling meld u zich bij uw bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank uw aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag doen bij RVO. Meer informatie vind u op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl. Daar leest u ook meer over de voorwaarden.
Meer informatie: RVO.nl/go

Kredietverstrekking via Qredits

Qredits biedt bestaande ondernemers een corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro, waarmee ondernemers hun vaste lasten kunnen betalen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen en is tot en met 30 juni 2021 aan te vragen. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.
Daarnaast biedt Qredits bestaande klanten microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Bestaande klanten krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen.
Meer informatie, ook over Qredits Hulplijn: qredits.nl

Ook voor starters is er nu corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat u tussen 1 januari en 30 juni 2020 gestart bent met uw onderneming. De lening bedraagt maximaal €35.000. De regeling is opengesteld op 21 mei 2021. U kunt uw aanvraag indienen bij qredits.nl.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heeft u al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop u gaat terugbetalen is 1 oktober 2022. U krijgt 60 maanden de tijd om uw belastingschuld terug te betalen. Let op: belastingverplichtingen die vanaf 1 oktober 2021 ontstaan, moet u weer voor de aangegeven datum betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte btw voor het 3e kwartaal 2021.
De onbelaste vaste reisvergoeding en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 oktober 2021 verlengd. Voor alle belastingmaatregelen kun je terecht op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die financiering nodig hebben door de coronacrisis kunnen de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL is voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van investeerders. Mkb'ers die hun groei met eigen middelen hebben gefinancierd, kunnen de COL onder voorwaarden aanvragen.
U kunt de COL aanvragen van 4 januari tot 17 mei 2021.
Meer informatie:
www.rom-nederland.nl/qena/ Veelgestelde vragen- en antwoordenlijst
www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure


Kijk voor meer informatie over de regelingen ook op www.rijksoverheid.nl/steunpakket

 

Overig

Uitstel van betaling waterschapsbelasting

Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt ondernemers en ZZP’ers de mogelijkheid om tot uiterlijk 31 augustus 2020 uitstel van betaling van waterschapsbelasting te krijgen. Heeft uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting na 31 augustus nog (extra) financiële problemen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met gblt.nl
Meer informatie over het waterschap en maatregelen rondom corona: www.wdodelta.nl

Subsidie om werknemers te laten leren in coronatijd

Door corona is het werken in de horeca en andere branches veranderd. Veel banen zijn verdwenen of op pauze gezet. Tegelijk zijn er ook bedrijven die harder groeien dan ooit. Door om- of bijscholing kunnen werknemers inspelen op kansen in de markt. Om leren en ontwikkelen te stimuleren, subsidieert de overheid werkgevers en werkenden via verschillende regelingen. Zo bieden opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aan via de regeling “NL Leert Door”. Een ideale manier om uw eigen skills of die van medewerkers uit te breiden en te updaten. Via de zoektool vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan gekozen worden uit meer dan 600 opleidingen.

Upgrade Jezelf!

Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle. Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: uw talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Upgrade Jezelf helpt hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Meer informatie: www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Einde steun- en herstelpakket - Rijksoverheid

Klik op de afbeelding om deze te downloaden.