Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Wat houdt de TONK-regeling in

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

 • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen;
 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten (huur/hypotheek, kosten watergebruik en energiekosten) niet meer kunnen betalen;
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Voorwaarden

 • De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming.
 • De regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
 • U kunt de tegemoetkoming TONK tot en met 30 september 2021 aanvragen. U kunt de TONK in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden aanvragen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen is met ten minste 30% gedaald door de coronacrisis.
 • Uw besteedbaar inkomen is lager dan € 750,- per maand (inkomen min de huur (inclusief servicekosten), hypotheekrente en energiekosten).
 • U heeft weinig vermogen.

Overige voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt geen gebruik maken van een voorliggende voorziening. U maakt bijvoorbeeld nog geen gebruik van een WW-uitkering terwijl u daar wel recht op heeft.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan voor de coronacrisis.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

U kunt de tegemoetkoming alléén aanvragen als u en/of uw partner door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)lasten niet meer kunt betalen. We kijken daarbij naar het gezamenlijk inkomen op één adres. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Aanvragen

U kunt online de tegemoetkoming TONK aanvragen. U kunt ook een aanvraagformulier opvragen via de mail: aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl
Heeft u vragen over het invullen van het formulier of over de informatie die moet aanleveren? Neem u dan contact met ons op via 140521. U vraagt de tegemoetkoming TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Benodigde bijlagen bij uw aanvraag

 • inkomens- of uitkeringsspecificatie van uw gezinsinkomen van januari 2021
 • laatste afschrift van uw privé bankrekening, waarop de tegemoetkoming TONK overgemaakt kan worden
 • bankafschriften van alle betaal-/spaarrekeningen in uw bezit over de maand januari 2021
 • bewijsstukken van de afgelopen 3 maanden waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijkt waarvoor u de tegemoetkoming TONK aanvraagt (bijvoorbeeld een bankafschrift)

Wanneer ontvangt u een reactie op uw aanvraag?

We streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken te behandelen. Voorwaarde is wel dat we dan alle gevraagde bijlagen hebben ontvangen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan tijdens de aanvraag maar ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan tegemoetkoming heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.