Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen.

De duur van de uitkering is 3 maanden (Tozo 1) met een verlenging van 4 maanden (Tozo 2). De volledige regeling loopt van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020. Ook kunt u een bedrijfskrediet (lening) aanvragen van maximaal € 10.157. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen.

Tozo 1 kunt u niet meer aanvragen. Dit kon tot en met 31 mei 2020. De Tozo-regeling is verlengd. Op deze pagina leest u meer over de verlengde regeling en de voorwaarden.

Tozo 2

 • Kijk op krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor de regeling.
 • Tozo 2 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Bij Tozo 2 wordt het inkomen van uw partner wel meegeteld. Als u samen met uw partner een maandinkomen heeft boven de € 1.500 komt u niet in aanmerking voor Tozo 2.
 • U kunt voor Tozo 1 en Tozo 2 samen in totaal een bedrijfskrediet van € 10.157 aanvragen.
 • Er mag voor uw onderneming geen uitstel van betaling via de rechtbank of faillissement zijn aangevraagd / uitgesproken. U kunt dan geen bedrijfskrediet aanvragen.

Wanneer kunt u gebruik maken van de regeling    

 • U bent zelfstandig ondernemer.
 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
 • U bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt in Nederland.
 • U heeft alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroep.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Uw bedrijf is voor 17 maart ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft minimaal 51% van de aandelen van uw bedrijf in handen.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep. Dit is gemiddeld minimaal 23,5 uur per week. in uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum. Let op: per 1 juli 2020 kunnen de bedragen voor het sociaal minimum veranderen.

Wat kunt u aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor een:

 • aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot en met 30 september.
  Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen.
 • lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
  Dit bedrag moet u terugbetalen. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 2%. De betalingsregeling voor deze lening gaat in op 1 januari 2021.

Hoe kunt u de regeling aanvragen

Kijk eerst op krijgiktozo.nl of u gebruik kunt maken van de regeling. Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts een van u beiden een aanvraag doen. Diegene met het laagste inkomen vult voor u samen de aanvraag in. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. U kunt tot uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag indienen.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand.
Let op: heeft u een partner? Leg de gegevens van uw partner dan ook klaar.

 • DigiD inloggegevens
 • Inkomensgegevens over de Tozo-periode
 • Kopie bankafschrift van uw betaalrekening
 • Bedrijfsgegevens zoals het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel (KVK)
 • Een overzicht en bewijsstukken om de hoogte van de lening voor bedrijfskapitaal te onderbouwen.

Eerste aanvraag Tozo

U kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Een lening voor bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157.

Verlengen Tozo uitkering

Heeft u eerder een Tozo 1-uitkering ontvangen? Dan kunt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud verlengen (Tozo 2-uitkering). De uitkering wordt niet automatisch verlengd. Dit komt omdat de voorwaarden zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. De gemeente bekijkt of u recht heeft op verlenging van de Tozo-uitkering.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt voor Tozo 1 en Tozo 2 samen in totaal een bedrijfskrediet van € 10.157 aanvragen. Heeft u dit bedrag al volledig aangevraagd via Tozo 1? Dan kunt u geen aanvraag meer doen.
De lening voor bedrijfskapitaal is een vorm van staatssteun. Dit heet de-minimissteun.

Komt u niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal via Tozo-2? U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal aanvragen op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC). Dit kan via uw financier. Of u kunt een Besluit bijstandslening zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij RBZ Zwolle.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag en wanneer krijg ik bericht

 • U ontvangt een kopie van uw ingevulde aanvraagformulier op het door u opgegeven e-mailadres. Daarnaast sturen we u een ontvangstbevestiging.
 • We proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Geef wijzigingen aan ons door

U heeft een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u aan ons door moet geven als er iets in uw inkomen of situatie verandert. Geef de volgende veranderingen zo snel mogelijk aan ons door:

 • Als u in loondienst gaat werken
 • Als u meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • Als u gaat samenwonen of scheiden
 • Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast of beëindigd moet worden.
Wijzigingen kunt u mailen naar: aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl Stuur bewijsstukken mee.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl

Veelgestelde vragen

Telt deze regeling mee als inkomen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.
Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020.   
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u het te weinig ontvangen bedrag alsnog van de gemeente.
Heeft u met opzet onjuiste gegevens verstrekt? Dan krijgt u een boete. Ook moet u de bijstand terugbetalen.

Bekijk voor meer informatie ook de veelgestelde vragen- en antwoordenlijst over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (website Rijksoverheid)