Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen. De duur van de uitkering is drie maanden (Tozo 1) met een verlenging van vier maanden (Tozo 2). De gehele regeling geldt van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020. Ook kan een bedrijfskrediet (lening) verstrekt worden van maximaal € 10.157,-. Deze lening kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. Het bedrag dat u leent, moet u terugbetalen.

Verlenging Tozo-levensonderhoud

Op 20 mei is er een verlenging van de Tozo aangekondigd. Hieronder leggen we het verschil uit:

Tozo 1

 • Deze kunt u aanvragen tot en met 31 mei 2020.
 • Tozo 1 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.
 • Het inkomen van uw partner wordt niet meegeteld.

Tozo 2

 • Deze kunt u binnenkort online via onze website aanvragen.
 • De Tozo 2 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Bij Tozo 2 wordt het inkomen van uw partner wel meegeteld. Als u samen met uw partner een maandinkomen heeft boven de € 1.500,- komt u niet meer voor Tozo 2 in aanmerking.
 • Voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, kunt u maximaal € 10.157 lenen.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Wanneer komt u voor de regeling in aanmerking

 • U bent zelfstandig ondernemer (vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd).
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • U beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om uw bedrijf en beroep uit te oefenen.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Uw bedrijf is voor 17 maart 18.45 uur ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is voor het merendeel uw bezit; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen.
 • U heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar (dat is gemiddeld minimaal 23,5 uur per week) in uw bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
 • U woont in de gemeente Steenwijkerland.

Kijk ook op krijgiktozo.nl of u in aanmerking komt voor de regeling.

Wat kunt u aanvragen

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een overbruggingsuitkering, die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Deze aanvulling hoeft u niet terug te betalen; en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 2%.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag en wanneer krijg ik bericht

 • U ontvangt een kopie van uw ingevulde aanvraagformulier op het door u opgegeven e-mailadres. Daarnaast sturen we u een ontvangstbevestiging.
 • Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.
 • We behandelen eerst de aanvragen voor een voorschot.
 • We proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Als u een voorschot aanvraagt, ontvangt u binnen 4 weken een voorschot.
 • We doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.

Telt deze regeling mee als inkomen?

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.
Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020.   
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Terugbetaling lening voor bedrijfskapitaal

Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 2%.
De betalingsregeling voor deze lening gaat in op 1 januari 2021. Tot die tijd hoeft u geen rente te betalen of af te lossen. Wel wordt de rente opgebouwd vanaf het moment dat u de lening aangaat.

Inlichtingenplicht

U heeft de inlichtingenplicht. Verandert er iets in uw situatie of uw inkomen? Geef zo snel mogelijk aan ons door als u:

 • in loondienst gaat werken
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven
 • gaat samenwonen of scheiden
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast of beëindigd moet worden.

Hoe geeft u wijzigingen door?

Wijzigingen kunt u mailen naar: aanvraag.zzp.ondersteuning@steenwijkerland.nl Stuur bewijsstukken mee.

Meer informatie