Actualiteiten maart 2018

 • Extra aandacht voor kinderen in nieuw armoede- en minimabeleid

  29 maart 2018

  Het college van B&W heeft een aantal voorstellen gedaan om het huidige armoede- en minimabeleid te actualiseren. Kern van het nieuwe beleid – dat er nu in concept ligt en met inbreng van de gemeenteraad tot stand is gekomen – is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Voor degene die dat niet kan, is er een vangnet. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt van het vernieuwde beleid. En ook preventie. Hoe kun je bijvoorbeeld schulden voorkomen? Verder blijven we eigen kracht stimuleren. Mensen kunnen, soms met een beetje hulp, heel veel zelf. Daarnaast stellen we een aantal concrete maatregelen voor. Een daarvan is dat we doorgaan met de regeling ‘teruggave eigen risico ziektekostenverzekering’ en die verder uitbreiden.’

 • We zijn digitaal weer bereikbaar

  29 maart 2018

  De storing in onze systemen is gelukkig weer opgelost. U kunt weer gebruik maken van al onze digitale diensten.
  Door de storing zijn de afspraken die tussen dinsdag 27 maart (21.00 uur) en woensdag 28 maart (hele dag) zijn gemaakt, helaas niet opgeslagen.
  Heeft u op 27 of 28 maart online of telefonisch een afspraak met ons gemaakt? Dan vragen we u om deze afspraak opnieuw vast te leggen. U kunt dit doen via onze website of door contact op te nemen met het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521.
  Onze excuses voor het ongemak.

 • Bijeenkomst voor sportverenigingen over sport en bewegen

  29 maart 2018

  Bent u bestuurslid van een sportvereniging in Steenwijkerland? Dan nodigen we u uit voor een bijeenkomst over sport en bewegen op 12 april. Waar zetten we op in als het om sport en bewegen gaat? Wat vinden we belangrijk en wat verdient extra aandacht? Dáárover willen we graag met u in gesprek.

 • Steenwijkerland eert joodse slachtoffers met monument

  28 maart 2018

  In de aanloop naar de herdenking van de WOII op 4 mei heeft het college van B&W besloten om het Nederlands Auschwitz Comité financieel te ondersteunen voor het oprichten van een Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam.

 • Uitgaven Jeugdzorg stijgen meer dan verwacht

  28 maart 2018

  Vanaf 2015 is Steenwijkerland, naast de Wmo, ook verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Steenwijkerland krijgt hiervoor financiële middelen van het Rijk. In 2016 werd het beschikbare budget voor de Jeugdhulp al opgehoogd, omdat bleek dat de uitgaven hoger waren dan in eerste instantie verwacht. Ook voor 2017 blijkt dat de uitgaven voor Jeugdzorg meer zijn gestegen dan verwacht.

 • Beperkte digitale dienstverlening wegens storing in systemen

  29 maart 2018

  Vanwege een storing in onze systemen kunt u op dit moment beperkt gebruik maken van de digitale formulieren op onze website. Hierbij gaat het alleen om de formulieren waarvoor u DigiD nodig heeft. Alle andere formulieren (zonder DigiD) kunt u wel gebruiken.
  U kunt door deze storing helaas ook niet online een afspraak maken.
  We doen ons uiterste best om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

 • Vanavond beperkte digitale dienstverlening wegens technisch onderhoud

  28 maart 2018

  Wegens technisch onderhoud aan onze systemen kunt u vanavond (woensdag 28 maart) vanaf 19.00 uur beperkt gebruik maken van de digitale formulieren op onze website. Hierbij gaat het alleen om de formulieren waarvoor u DigiD nodig heeft. Alle andere formulieren (zonder DigiD) kunt u wel gebruiken. De onderhoudswerkzaamheden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur.
  Onze excuses voor het ongemak.

 • Koninklijke onderscheiding voor Antje Doorenspleet en Luc Greven

  28 maart 2018

  Op dinsdag 27 maart 2018 heeft burgemeester Rob Bats in het gemeentehuis van Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Antje Doorenspleet (73) uit Belt-Schutsloot en aan de heer Luc Greven (63) uit Steenwijk. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hen opgespeld tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige gemeenteraad.

 • Afvalinzameling verplaatst in verband met tweede paasdag

  27 maart 2018

  Op tweede paasdag, maandag 2 april, wordt geen afval ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. Als uw inzameldag op tweede paasdag valt, wordt uw inzameldag verplaatst naar zaterdag 31 maart. Let op, dit is de zaterdag vóór de paasdagen.

 • Inzameling pmd-afval zeer succesvol, kwaliteit kan nóg beter

  27 maart 2018

  Sinds ROVA en de gemeente de inzameling van plastic verpakkingen hebben uitgebreid met metalen verpakkingen en drankenkartons is het percentage afval dat wordt gescheiden fors gestegen. Dat is goed nieuws. Het doel is om uiteindelijk alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit het restafval te krijgen. De gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is hier een goed voorbeeld van.

 • Vergoedingen minimabeleid

  27 maart 2018

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Maak dan gebruik van de regelingen uit het minimabeleid.

 • Gewijzigde openingstijden met Pasen

  28 maart 2018

  Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april 2018 (tweede paasdag). Wij wensen u fijne paasdagen!

 • Afscheid en installatie van de gemeenteraad

  23 maart 2018

  Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De officiële uitslag daarvan is inmiddels bekendgemaakt. Dat betekent dat de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd kan worden. Dat gebeurt tijdens een raadsvergadering op donderdag 29 maart 2018. De dinsdag ervoor, op 27 maart 2018, is het afscheid van de vertrekkende raadsleden. Ook dat gebeurt tijdens een raadsvergadering. Beide vergaderingen zijn openbaar. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • Officiële uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum 21 maart 2018

  26 maart 2018

  Het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad heeft in zijn openbare zitting op vrijdag 23 maart 2018 de uitslag definitief vastgesteld.

 • Natuurbrandrisico: code Geel

  23 maart 2018

  Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar code Geel gegaan. Code Geel geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden.

 • Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018

  23 maart 2018

  De totale opkomst van deze gemeenteraadsverkiezingen was 59,17%. De voorgaande gemeenteraadsverkiezingen was dit 57,6%.

 • Uitnodiging voor inloopavonden over de Markt in Steenwijk

  20 maart 2018

  Op maandag 26 en woensdag 28 maart organiseren we in de Heren van de Rechter (Markt 72) twee inloopavonden om de plannen voor de Markt in Steenwijk aan u te laten zien. In elke hoek van de zaal presenteren we een onderdeel van het plan (o.a. de fontein, verlichting, bomen, zitbanken en uiteraard de planning van de werkzaamheden). We geven een toelichting en u kunt bij ons terecht met vragen.

 • Eigenaar van auto gezocht

  20 maart 2018

  De gemeente heeft een blauwe Opel Astra met het Poolse kenteken WJ 7907 A van de parkeerplaats bij de COOP in Steenwijk weggehaald. Deze auto stond daar al enige tijd geparkeerd. We hebben het voertuig tijdelijk gestald bij de gemeentewerf in Giethoorn.

 • Rectificatie kandidatenlijst verkiezingen

  20 maart 2018

  In tegenstelling tot wat er in de huis-aan-huis verspreide kandidatenlijst is vermeld, is het stembureau van Tuk NIET in het Racketcentrum, J.H.W. Pasmanweg 15 gevestigd, maar in het gebouw Scouting, J.H.W. Pasmanweg 2.
  Op de stempassen staan wel de juiste gegevens vermeld.

 • Officiële bekendmaking uitslag gemeenteraadsverkiezing op 23 maart

  23 maart 2018

  Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur vindt in de raadszaal van het gemeentehuis in Steenwijk de openbare zitting van het centraal stembureau plaats. Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing officieel bekend gemaakt. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze zitting aanwezig te zijn.

 • Verhoogd risico op natuurbrand

  20 maart 2018

  Voor de regio IJsselland geldt momenteel code Oranje. Er worden aaneengesloten dagen droog en warm weer verwacht. Code Oranje geeft aan dat de kans dat uitbreiding van een natuurbrand groter is en het lastiger wordt om de natuurbrand te beheersen. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat er niet langer snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval verbrand mag worden. Zodra dat weer is toegestaan, laten wij u dit weten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

 • Inschrijving voor Evenementenacademie

  16 maart 2018

  Om evenementenorganisaties de kans te geven zich verder te professionaliseren, gaat eind maart 2018 de Evenementenacademie Steenwijkerland van start. Bij de Evenementenacademie delen docenten en ervaringsdeskundigen hun kennis over de organisatie van evenementen via een serie inspirerende workshops.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  15 maart 2018

  Werkt u als vrijwilliger met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking? En bent u aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie? Dan kunt u een gratis ‘Verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) aanvragen.

 • Zaterdag 24 maart Landelijke Opschoondag

  15 maart 2018

  Op zaterdag 24 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. Op deze dag organiseren mensen door het hele land diverse opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Mee doen is eenvoudig en leuk. Kom ook in actie voor een schone buurt!

 • Startpunt Geldzaken biedt ondersteuning bij bewust omgaan met geld

  15 maart 2018

  Financiële problemen geven veel zorgen en zijn vaak onnodig. In veel gevallen ontstaan deze problemen omdat mensen niet altijd een helder beeld hebben van hun financiële situatie en het beschikbare budget.

 • Informatie over de verkiezingen op 21 maart

  14 maart 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 is er een gemeenteraadsverkiezing en een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Wij geven u graag wat praktische informatie.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  13 maart 2018

  Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

 • Gratis compost voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland op zaterdag 17 maart

  13 maart 2018

  De gemeente Steenwijkerland en ROVA nodigen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 17 maart. Met deze actie worden de inwoners bedankt voor hun inspanning om het gft goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

 • Informatieavond energie besparen voor woningeigenaren uit Ossenzijl, Kuinre, Blankenham, Kalenberg, Oldemarkt, Basse en Paaslo op 20 maart

  13 maart 2018

  Woont u in Ossenzijl, Kuinre, Blankenham, Kalenberg, Oldemarkt, Basse of Paaslo en wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger én comfortabeler maakt, zonder dat u dat iets extra’s kost per maand? Wilt u in aanmerking komen voor een gratis energiescan? Kom dan op dinsdag 20 maart a.s. naar de informatiebijeenkomst van het Energieloket Duurzaam Steenwijkerland in het dorpshuis ‘De Slinger’ in Ossenzijl.

 • Inloopbijeenkomst stadstrand Vollenhove op 20 maart

  13 maart 2018

  Op dinsdag 20 maart organiseren we van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst n.a.v. het voorontwerpbestemmingsplan stadstrand Vollenhove in Vakantiepark ’t Akkertien, Noordwal 3 in Vollenhove. Het plan omvat o.a. de aanleg van een zwemstrand, de bouw van een strandpaviljoen en de aanleg van visvijvers.

 • Varend en rijdend stembureau op 21 maart

  12 maart 2018

  Om het de kiezers zo gemakkelijk mogelijk te maken om te stemmen, heeft de gemeente Steenwijkerland een varend en een rijdend stembureau in het leven geroepen. Hiermee brengt Steenwijkerland de stembussen op 21 maart letterlijk naar de kiezers toe.

 • Ondersteuning Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op één plek

  07 maart 2018

  De colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben het eindrapport ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’ vastgesteld.
  Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraden van Steenwijkerland en Westerveld om te komen tot één lokale integrale toegang tot ondersteuning in het sociaal domein, hebben de gemeenten in 2017 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ‘de sociale dienst’ meer onderdeel te laten zijn van die integrale toegang tot het sociaal domein.

 • Bepaling museale waarde collectie Kermis-en circusmuseum

  06 maart 2018

  De museale waarde van de collectie van het Kermis- en circusmuseum wordt op korte termijn bepaald. Daarmee wordt duidelijk gemaakt welk deel van de collectie van het voormalig Kermis- en circusmuseum kan worden behouden.

 • Maart is Woonmaand in Steenwijkerland

  08 maart 2018

  Langzaam verdwijnt de kou uit de lucht en smelten ook de laatste sneeuwresten. De lente komt eraan. Traditiegetrouw zeggen we dan: het is nu dé tijd om nieuwe plannen te maken voor in en om het huis. En daarom maken we van maart een woonmaand.

 • Ambassadeur van de Vrijheid JUNIOR

  06 maart 2018

  De gemeente Steenwijkerland is op zoek naar twee Ambassadeurs van de Vrijheid JUNIOR voor het Bevrijdingsfestival Overijssel. Dit doen wij door het organiseren van een gedichtenwedstrijd onder jongeren tussen de 16 en 20 jaar.

 • Informatieavond UNESCO nominatie Koloniën van Weldadigheid op 8 maart

  06 maart 2018

  Hoe betrekken we inwoners van dit prachtige gebied bij de mogelijke UNESCO werelderfgoedstatus? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de informatieavond op 8 maart 2018.

 • Atletiekvereniging Start’78 voorgedragen bij Stichting Bercoop Fonds

  06 maart 2018

  Enkele weken geleden vroegen we u welke sportvereniging we zouden moeten voordragen bij de Stichting Bercoop Fonds. Uit alle inzendingen heeft een onafhankelijke jury gekozen voor atletiekvereniging Start’78 uit Steenwijk.

 • Waterschap start gemaal Stroink weer op

  04 maart 2018

  Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water vanuit de polders. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het werkgebied gefaseerd weer op. Maandagochtend 5 maart begint het gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

 • Dooiaanval maakt ijs op vaarten, plassen en meren in Steenwijkerland onbetrouwbaar

  04 maart 2018

  Voor vandaag geven we onze laatste waarschuwing af voor het ijs op vaarten, plassen en meren in onze gemeente. Het ijs is op veel plekken niet veilig, maar de dooiaanval van vandaag zorgt ervoor dat de kwaliteit van het ijs hard achteruit gaat. Mochten er nog schaatsliefhebbers zijn die de ijzers vandaag toch onderbinden, parkeer de auto dan zodanig dat het overige verkeer er geen hinder van heeft. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen de hulpdiensten er goed langs.

 • IJs onbetrouwbaar: toegangsweg naar Dwarsgracht en Kerkweg Giethoorn afgesloten

  03 maart 2018

  Ondanks onze waarschuwing eerder vandaag over de onbetrouwbare kwaliteit van het ijs op de vaarten, plassen en meren in onze gemeente blijven schaatsliefhebbers nog steeds komen. Dat heeft tot gevolg dat een aantal locaties en wegen in onze gemeente door het grote aantal geparkeerde auto's moeilijk bereikbaar wordt voor de hulpdiensten. Daarom hebben we de toegangsweg naar Dwarsgracht en de Kerkweg in Giethoorn afgesloten (behalve voor aanwonenden en bedrijven).

  Schaatsen op het ijs in Steenwijkerland is niet veilig en kan gevaarlijk zijn!

 • Waarschuwing: ijs op vaarten, plassen en meren in Steenwijkerland niet veilig

  03 maart 2018

  Ook vandaag geldt onze waarschuwing over de kwaliteit van het ijs op de vaarten, plassen en meren in onze gemeente nog steeds. Het ijs is op veel plekken onbetrouwbaar en dus niet veilig om op te schaatsen. Toch blijven veel schaatsliefhebbers de ijzers onderbinden en parkeren hun auto zodanig dat het overige verkeer er hinder van heeft. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen de hulpdiensten er niet langs. Daarom wordt uit voorzorg het smalle gedeelte van de Hoogeweg tussen Ossenzijl en Kalenberg afgesloten (behalve voor aanwonenden en bedrijven). Het betreft het gedeelte vanaf de Venebosweg in Ossenzijl tot aan de splitsing met de Meenteweg. Het aanliggende café-restaurant is gewoon bereikbaar evenals het buitencentrum Weerribben en het natuurrecreatiebedrijf.

 • Let op: ijs op vaarten, plassen en meren in Steenwijkerland niet veilig

  02 maart 2018

  Onze waarschuwing over de kwaliteit van het ijs op de vaarten, plassen en meren in onze gemeente geldt nog steeds. Het ijs is op veel plekken echt nog te dun. We zien dat er toch schaatsliefhebbers zijn die de ijzers onderbinden en hun auto zodanig parkeren dat het overige verkeer er hinder van heeft. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen hulpdiensten er niet langs. In Dwarsgracht en Kalenberg kunnen er geen auto’s meer bij en zijn de toegangswegen afgesloten (behalve voor aanwonenden en bedrijven).

 • Natuurbrandrisico: code Oranje

  02 maart 2018

  Voor de regio IJsselland geldt momenteel code Oranje. Er worden aaneengesloten dagen droog en warm weer verwacht. Code Oranje geeft aan dat de kans dat uitbreiding van een natuurbrand groter is en het lastiger wordt om de natuurbrand te beheersen. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat er niet langer snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval verbrand mag worden. Zodra dat weer is toegestaan, laten wij u dit weten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

 • IJs op vaarten, plassen en meren in Steenwijkerland nog gevaarlijk dun

  01 maart 2018

  Onze waarschuwing over de kwaliteit van het ijs op de vaarten, plassen en meren in onze gemeente geldt nog steeds. Het ijs is op veel plekken echt nog te dun. We zien dat er toch schaatsliefhebbers zijn die de ijzers onderbinden en hun auto zodanig parkeren dat het overige verkeer er hinder van heeft. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen hulpdiensten er niet langs. Dit is met name in Dwarsgracht (bij de Otterskooi) het geval. We verzoeken de eigenaren van de geparkeerde auto’s daarom om hun auto te verplaatsen. Dank voor uw medewerking!