Actualiteiten oktober 2017

 • Gemeenteraad Steenwijkerland introduceert unieke webapp

  02 november 2017

  De gemeenteraad van Steenwijkerland introduceert tijdens zijn begrotingsvergadering op 7 november a.s. een unieke webapp. Met deze webapp kunnen inwoners van Steenwijkerland op digitale wijze meepraten tijdens de raadsvergadering. Dit gebeurt door middel van stellingen waarop inwoners kunnen reageren.

 • Duurzame Huizen Route

  31 oktober 2017

  Bent u van plan om energiebesparende maatregelen in uw huis te nemen en wilt u er graag meer over weten? Dan is de Duurzame Huizen Route iets voor u. Op zaterdag 4 en zaterdag 11 november
  2017 kunt u binnenkijken bij huizen waarvan de eigenaren deze maatregelen al hebben genomen. Ook huiseigenaren in Steenwijkerland doen mee.

 • Vergoedingen minimabeleid en verplicht eigen risico

  31 oktober 2017

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid.

 • Ruikt u onraad? Bel 112!

  31 oktober 2017

  De dagen worden weer korter en het is bekend dat criminelen dan vaker hun slag slaan. Natuurlijk wil iedereen graag veilig wonen en leven. Daarom doen we als gemeente en politie zoveel mogelijk om de veiligheid in uw wijk te waarborgen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

 • Grip op de weg!

  01 november 2017

  Exclusief voor (bedrijven met) vrachtwagenchauffeurs in Steenwijkerland: een antislipcursus voor een lage prijs en gelijk punten verdienen voor de Code 95!

  Remmen op een natgeregend en daardoor glad wegdek, een noodstop maken bij 50 kilometer per uur, een onverwacht scherpe bocht indraaien en toch uw vrachtwagen onder controle weten te houden. Kortom, wilt u (uw medewerkers en/of uw collega’s) uw rijvaardigheid een grote beurt geven? Meld u dan aan voor deze gratis antislipcursus.

 • Week van de Ondernemer in de startblokken

  27 oktober 2017

  In de week van 10 tot 17 november 2017 vindt in Steenwijkerland de Week van de Ondernemer plaats. Op het programma staan netwerk- en themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en seminars, speciaal bedoeld voor starters, zelfstandigen, kleine én grotere ondernemingen. Wethouder Wim Brus: ‘We organiseren deze week inmiddels voor de vierde keer. Wegens succes geprolongeerd zou je dus kunnen zeggen. Als gemeente zetten we ons in voor een goed ondernemersklimaat. Deze week sluit daar naadloos op aan. Voor ondernemend Steenwijkerland biedt het programma voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te netwerken en tegelijkertijd nuttige informatie op te doen.’

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer Casper van Ommen

  27 oktober 2017

  Op 27 oktober 2017 om 16.45 uur heeft burgemeester Rob Bats een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Casper van Ommen (65) uit Sint Jansklooster. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgespeld tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting Water Is Our World.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  24 oktober 2017

  Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2017 kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

 • Dwarsgracht / Jonen eerste ‘duurzame dorpen’ in Steenwijkerland

  24 oktober 2017

  Dwarsgracht en Jonen zijn de eerste ‘duurzame dorpen’ in Steenwijkerland. Aanleiding voor deze eervolle titel is de oprichting van de Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben door beide kernen. Wethouder Oene Akkerman: ‘Een prachtig voorbeeld van lokale initiatieven die bijdragen aan onze duurzame toekomst. Geweldig dat bewoners en ondernemers de handen ineengeslagen hebben en dit gezamenlijk oppakken. Het is duurzaam, milieuvriendelijk en ook nog eens goed voor de portemonnee. Mooi werk!’ Om het initiatief te ondersteunen overhandigt wethouder Oene Akkerman bij de startbijeenkomst op zaterdag 28 oktober 2017 een cheque ter waarde van € 10.000,-.

 • Steenwijkerland wint de Gemeentelijke Landschapsprijs 2017

  20 oktober 2017

  Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Wim Brus nam de prijs op 19 oktober in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor gemeenteambtenaren en –bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Steenwijkerland waren de gemeenten Almelo en Raalte genomineerd. Nieuw dit jaar is dat, naast de vakjury, ook inwoners van Overijssel mee konden stemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich extra in te zetten voor de kwaliteit van het landschap. Want een evenwichtig landschap is van waarde voor iedereen, om in te wonen, werken en recreëren.

 • Zonnepanelen op dak zwembad de Waterwyck

  19 oktober 2017

  De afgelopen periode is het dak van zwembad de Waterwyck in Steenwijk voorzien van zonnepanelen. Donderdag 19 oktober 2017 worden ze symbolisch opgeleverd aan wethouder Oene Akkerman. Na het gemeentehuis en de gemeentewerf is de Waterwyck inmiddels het derde gemeentelijke gebouw waar met zonnepanelen duurzame energie wordt opgewekt. Wethouder Oene Akkerman: ‘Op deze manier zetten we steeds een stapje verder richting een duurzame toekomst, waarbij we de energie die we gebruiken zelf opwekken.’

 • Bloemetje voor eerste deelnemers aan G1000Burgertop

  19 oktober 2017

  Jeroen van Duijvenvoorde (23 jaar) uit Blokzijl en Ria en Joop Zuithoff (73 en 76 jaar) uit Oldemarkt zijn de eerste deelnemers die zich hebben aangemeld voor de G1000Burgertop. De G1000Burgertop wordt op 18 november in Rabotheater De Meenthe gehouden met als thema 'Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?' Zij werden door wethouder Oene Akkerman en projectleider Harald Zegeren persoonlijk gefeliciteerd met een bos bloemen.

 • Pipo de Clown en het verdronken dorp

  20 oktober 2017

  Donderdag 19 oktober a.s. zendt RTL telekids (kanaal RTL8) de uitzending van Pipo de Clown uit die in het voorjaar is opgenomen in de gemeente Steenwijkerland bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster. De uitzending begint rond 08.00 uur.

 • Personality Christian Vredenburg gaat gemeentelijke raadsvergadering Steenwijkerland vloggen

  17 oktober 2017

  Christian Vredenburg, personality en onder meer bekende vlogger gaat de raadsvergadering van Steenwijkerland dinsdagavond 17 oktober vloggen. Op deze eigentijdse manier probeert de gemeente om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor het openbaar bestuur en de lokale politiek.

 • Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan Sint Jansklooster

  17 oktober 2017

  Het voorontwerp bestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat e.o. voor de bouw van 34 woningen ligt vanaf 27 september 2017 tot en met 7 november 2017 ter inzage. Samen met Wetland Wonen Groep organiseren we een inloopbijeenkomst op dinsdag 24 oktober 2017 van 19.30 uur tot 20.30 uur in Dorpshuis Sint Janskamp, Monnikenweg 38, Sint Jansklooster. U bent van harte welkom het voorontwerp in te zien en kennis te nemen van de plannen.

 • Vergoedingen minimabeleid en verplicht eigen risico

  17 oktober 2017

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid.

 • Oogsttijd: houd rekening met modder op de weg!

  17 oktober 2017

  Het is oogsttijd. U kunt daardoor de komende weken meer landbouwverkeer op de weg tegenkomen. Ook is er meer kans op modder op de weg, dat bij regen gladheid op de weg kan veroorzaken. Alle reden om voorzichtig te zijn.

 • Rijgkorsetten, strompelmode en charleston jurken

  17 oktober 2017

  Hoe liepen we erbij in de periode van 1850 tot 1930? Een modeshow bij villa Rams Woerthe neemt je mee terug in de tijd. Deze modeshow verzorgd door gemeentearchief Steenwijkerland en Stichting Oud-Oranje laat de ontwikkeling van de mode tussen 1850 en 1930 zien. Een periode waarin het silhouet van de vrouw in korte tijd zeer veel veranderingen onderging.

 • Steenwijkerland wil met MaatwerkKindBudget armoede onder kinderen aanpakken

  12 oktober 2017

  Het college van B&W wil met het invoeren van een ‘MaatwerkKindBudget’ van maximaal € 500 per kind uitvoering geven aan de motie ‘Ieder kind doet mee’ die in mei 2017 unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. De regeling komt bovenop het huidige pakket aan maatregelen om armoede onder kinderen te bestrijden. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We willen het snel, op maat en laagdrempelig organiseren. Daarom hebben we gekozen voor deze opzet. De besteding van het geld is maatwerk. Daarbij kijken we met elkaar wat een kind nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.’ Voor de regeling is € 50.000 beschikbaar.

 • Steenwijkerland meet tevredenheid inwoners over jeugdhulp en Wmo

  12 oktober 2017

  Inwoners zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente de jeugdhulp heeft georganiseerd. Dat blijkt uit het ‘cliënttevredenheidsonderzoek’ dat over het jaar 2016 is uitgevoerd. Ook de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wmo biedt, krijgt een goed rapportcijfer. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We willen dat de ondersteuning die we bieden, aansluit bij de wensen van onze inwoners. Om te kijken of dat ook het geval is, voeren we elk jaar tevredenheidsonderzoeken uit. Daaruit blijkt dat we op de goede weg zitten. Dat is een mooie constatering. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Daar gaan we mee aan de slag.’

 • Solide meerjarenbegroting 2018-2021 voor Steenwijkerland

  12 oktober 2017

  Het college van B&W heeft ingestemd met de programmabegroting 2018-2021, de laatste begroting gebaseerd op het collegeprogramma ‘Verantwoord anders’. De programmabegroting is voor alle jaren financieel sluitend, waarbij ruimte is gevonden voor gerichte investeringen. De woonlasten voor eigenaren en gebruikers dalen in 2018 met 3%. Dit voordeel voor de burger is ongeveer € 20 per jaar.

 • College op koers volgens najaarsnota 2017

  12 oktober 2017

  Het college van B&W heeft de najaarsnota 2017 van de gemeente Steenwijkerland vastgesteld. De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 28 november 2017. Met de najaarsnota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de activiteiten en de stand van de gemeentelijke financiën.

 • Eén organisatie voor sociaal werk in Steenwijkerland

  12 oktober 2017

  Vanaf 1 januari 2018 is de Tintengroep de organisatie waar alle taken op het gebied van sociaal werk worden georganiseerd. De aanbestedingsprocedure om te komen tot één voorziening voor sociaal werk in Steenwijkerland werd onlangs afgerond met het tekenen van de overeenkomst tussen beide partijen.

 • Aanleg glasvezel in de Kop van Overijssel

  12 oktober 2017

  Glasvezel buitenaf (een joint-venture van RENDO en CIF) heeft 6.500 adressen in het buitengebied uitgenodigd voor een informatieavond over glasvezel.

 • Informatiebijeenkomst voor startende ondernemer

  05 oktober 2017

  Op donderdag 12 oktober organiseert de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met Stichting Kennisnetwerk Steenwijkerland een bijeenkomst speciaal voor iedereen die erover denkt een onderneming te starten of net begonnen is met een bedrijf. De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden kan tot en met dinsdag 10 oktober 2017.

 • Gezamenlijke brief tegen gevolgen uitbreiding Airport leidt tot twee moties

  05 oktober 2017

  De gezamenlijke brief die de provincie namens de gemeenten in de regio heeft verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft geleid tot het indienen van twee moties. In deze brief uitten de provincie en de gemeenten bezwaren tegen de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport.

 • Heeft u het inwonersonderzoek al ingevuld?

  05 oktober 2017

  Win een irischeque van € 50!
  De gemeente Steenwijkerland wil haar inwoners graag betrekken bij het bestuur van onze gemeente. Daarom hebben onlangs alle huishoudens in de gemeente een geadresseerde uitnodiging voor het inwonersonderzoek ontvangen.

 • Steenwijkerland wil dementievriendelijke gemeente worden

  05 oktober 2017

  Onlangs heeft wethouder Dieke Frantzen het plan van aanpak ‘Dementievriendelijke samenleving Steenwijkerland’ gepresenteerd en ondertekend met Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude en Nieuweland en Stichting Alzheimer Nederland: afdeling IJssel-Vecht. Aan het plan werken ook Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, Dimence en de huisartsen van Steenwijkerland mee.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  05 oktober 2017

  Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt.

 • Pmd, wat kunnen we ermee?

  05 oktober 2017

  Sinds de gemeente in 2015 samen met ROVA is gestart met de inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) is de inzameling heel goed opgepakt. De verwachting is dat we in 2017 maar liefst 20.000.000 kilo pmd ophalen. Dit is een enorme berg verpakkingen, waarvan veel nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Omdat het pmd zo goed apart wordt gehouden, kan ROVA het laten sorteren en recyclen. En dat scheelt heel veel restafval.

 • Verspreiding jodiumtabletten

  05 oktober 2017

  De Rijksoverheid verspreidt in oktober 2017 jodiumtabletten onder bepaalde groepen mensen die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen.