Steenwijkerland meet tevredenheid inwoners over jeugdhulp en Wmo

Inwoners zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente de jeugdhulp heeft georganiseerd. Dat blijkt uit het ‘cliënttevredenheidsonderzoek’ dat over het jaar 2016 is uitgevoerd. Ook de ondersteuning die de gemeente vanuit de Wmo biedt, krijgt een goed rapportcijfer. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We willen dat de ondersteuning die we bieden, aansluit bij de wensen van onze inwoners. Om te kijken of dat ook het geval is, voeren we elk jaar tevredenheidsonderzoeken uit. Daaruit blijkt dat we op de goede weg zitten. Dat is een mooie constatering. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Daar gaan we mee aan de slag.’

De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen die inwoners hebben met jeugdhulp en de ondersteuning vanuit de Wmo. Uit de resultaten blijkt, dat de tevredenheid over de Wmo is gestegen van een 7,6 (in 2015) naar een 8 (in 2016). Een stijgende tevredenheid is er ook voor de toegang tot de Wmo; inwoners weten bij wie ze terecht kunnen als zij ondersteuning nodig hebben en voelen zich serieus genomen. Aandachtspunten zijn de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers en de relatief onbekendheid met de onafhankelijk cliëntondersteuner, die inwoners kosteloos op weg kan helpen bij vragen rondom o.a. jeugdwet en de Wmo.

Jeugdhulp: goede afstemming tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers

De tevredenheid over jeugdhulp wordt sinds 2015 gemeten. In dat jaar werden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdhulp. Uit de cijfers blijkt een grote mate van tevredenheid over de wijze waarop inwoners door hulpverleners te woord worden gestaan. Dit gebeurt op een respectvolle manier, waarbij de hulpverlener de ondersteuningsvraag goed in beeld brengt. Ook hier is een stijgende tevredenheid over de toegang tot jeugdhulp te zien. De respondenten geven hier een 7,1 voor ten opzichte van een 6,7 in 2015. Daarnaast wordt de afstemming van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers goed beoordeeld. Uit de antwoorden blijkt verder, dat de wachttijden voordat ondersteuning geboden kan worden een aandachtspunt is.

 

Bekijk de rapportages