Algemeen


Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

21 november 2022 commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda 19.00 uur bezwaarschrift tegen de herroeping besluit invordering dwangsom betreffende het perceel Beulakerweg 66 te Giethoorn.

De stukken liggen tot en met 21 november 2022 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

22 november 2022  Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 21 juni 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.