Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘ Steenwijk– Eeserwold Wonen’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder. 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Steenwijk – Eeserwold Wonen’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op nieuwe verkaveling van twee deelgebieden binnen het plangebied Eeserwold Wonen. 

Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkweg 56, Giethoorn’.   
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkweg 56, Giethoorn’ ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar de bestemming ‘wonen’. 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Dwarssloot-Oost 6, Zuidveen’  
Het ontwerpbestemmingsplan Dwarssloot-Oost 6, Zuidveen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwte 47, Sint Jansklooster’  
Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwte 47, Sint Jansklooster ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van een bedrijfsbestemming en de bouw van een bedrijfsgebouw op het perceel gelegen tussen Leeuwte 49 en Leeuwte 51 te Sint Jansklooster

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt