Geluidhinder

Vollenhove, Oppen Swolle 1 op 29-12-2022 van 20:30 tot 24:00uur, jaarafsluiting met live muziek (9-11)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.