Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning ( reguliere procedure)

Blokzijl, Kanaalweg 14, kappen 12 Essen (4-11-2022)
De Bult, Bultweg 25R 183, tijdelijk bewonen recreatiewoning (7-11-2022)
Kalenberg, Kalenberg Noord 19, starten Bed & Breakfast (6-11-2022)
Giethoorn,  Appensteeg, Langesteeg, Petersteeg en het Zuiderpad, kappen 13 bomen (4-11-2022)
Ossenzijl, Hagenbroekweg 6, plaatsen zonnepanelen in grondopstelling (7-11-2022)
Sint Jansklooster, Leeuwte 51, starten Bed & Breakfast en plaatsen zonnepanelen (4-11-2022)
Steenwijk, Eeser Gaard 12, bouwen begrijfsverzamelgebouw (4-11-2022)
Jan van Riebeeckstraat 6, starten pedicure salon (8-11-2022)
Markt 20, plaatsen terrasschermen (3-11-2022)
Verspreid door gemeente Steenwijkerland, kappen 52 essen aangetast door essentaksterfte en kappen 40 diverse boomsoorten n.a.v. boomveiligheidscontrole (2-11-2022)

 


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 20, plaatsen dakraam (9-11-2022)
Scheerwolde, Kraggepad 27, uitbreiden woning (7-11-2022)
Vollenhove, Flevoweg 1, uitbreiden scheepsbouwhallen (8-11-2022)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt