Wet milieubeheer

Aan Staatsbosbeheer en haar pachters is op 9 november 2022 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode 9 november 2022 tot 1 mei 2023 in de gemeente Steenwijkerland.

Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 

Aan Natuurmonumenten en haar pachters is op 10 november 2022 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode van 1 december 2022 tot en met 15 april 2023 en 30 april 2023, afhankelijk van het aantal gepachte aantal m², in de gemeente Steenwijkerland.

Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken.