Algemeen

 

7 november 2022    Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda 19.00 uur,
bezwaarschrift tegen de  omgevingsvergunning omtrent het veranderen van de inrichting van het bestaande erf/tuin aan het Binnenpad 64 te Giethoorn.
De stukken liggen tot en met 7 november 2022 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage. 
 

8 november 2022        Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 18.30 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 

 

Bekendmaking vaststelling Wijziging Welstandsnota – Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg Eeser Buiten 2
De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2022 het Beeldkwaliteitsplan ‘Landgoed De Woldberg Beeldkwaliteitsplan Eeser Buiten 2’, van 3 februari 2022, vastgesteld en de welstandsnota Steenwijkerland gewijzigd, zodat het Beeldkwaliteitsplan ‘Landgoed De Woldberg Beeldkwaliteitsplan Eeser Buiten 2’ van 3 februari 2022 het Beeldkwaliteitsplan van 2005 gedeeltelijk vervangt. Deze wijziging van de welstandsnota is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 479202, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het Beeldkwaliteitsplan ‘Landgoed De Woldberg Beeldkwaliteitsplan Eeser Buiten 2’. Deze wijziging van de welstandsnota is op 28 oktober 2022 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.