Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 44, starten Bed & Breakfast (19-10-2022)
Giethoorn, Binnenpad 60, plaatsen zonnenpanelen (20-10-2022)
Sint Jansklooster, Barsbeek 100t, kappen 5 bomen en onderhoud plegen overige bomen (24-10-2022)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 92, uitbreiden kantine (19-10-22)
Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan 71, kappen kastanjeboom en notenboom (21-10-2022)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 

De Bult, Bultweg 12R C17, tijdelijk bewonen recreatiewoning (25-10-2022)
Giethoorn, Dwarsgracht 13a, bouwen woning met bijgebouw en botenhuis (20-10-2022)
Ossenzijl, Oudeweg 85, bouwen vervangende schuur met 36 zonnepanelen en warmtepomp (19-10-2022)
Steenwijk, Aasingel 3, plaatsen tijdelijke woonunit (25-10-2022)
Steenwijk, Eeser Hout 13, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (20-10-2022)
Steenwijk, Prins Mauritshof 20, plaatsen dakkapel (25-10-2022)
Wanneperveen, Veneweg 106, verhogen achtergevel en vervangen rieten dak door dakpannen (21-10-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 162, bouwen schuur (25-10-2022)