Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

29 november 2022    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 29 november 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


Bekendmaking vaststelling Wijziging Welstandsnota – Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2022 het Beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk’, d.d. 27 maart 2022 vastgesteld en de welstandsnota Steenwijkerland gewijzigd, zodat het Beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk’ d.d. 27 maart 2022 het Beeldkwaliteitsplan van 2005 vervangt voor de onderdelen Eeser Gaard en Eeser Campus en, voor wat betreft de woon-werkkavels aan de Eesveenseweg, het daar nu nog geldende welstandsbeleid en de welstandscriteria van gebied 1.3 Eesveen en IJsselham. Deze wijziging van de welstandsnota is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 511841, te vinden op: www.steenwijkerland.nl. Daar staat de volledige tekst van het Beeldkwaliteitsplan ‘Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk’ d.d. 27 maart 2022. Deze wijziging van de welstandsnota is op 18 november 2022 in werking getreden.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.


Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop aan de Kampen 1
De gemeente heeft het plan om grond, grenzend aan de Kampen 1 in Vollenhove, te verkopen aan Lok Holding B.V. uit Vollenhove (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61009067) voor het uitbreiden van een kantoorgebouw. 
Het gaat om een stuk grond, deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend gemeente Vollenhove, sectie K, nummer 2103, groot circa 139 m2. 
Gezien de ligging van het perceel is koper de enige serieuze gegadigde voor deze grond. De grond grenst namelijk aan het eigendom van de B.V. aan De Kampen 1 in Vollenhove en is nodig voor het realiseren van de uitbereiding van een kantoorgebouw. Wanneer de grond niet aan koper kan worden verkocht is de uitbreiding van het kantoorgebouw niet realiseerbaar. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente onder vermelding van zaaknummer 423953, telefoon 14 0521en e-mail: info@steenwijkerland.nl