Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

13 december 2022    Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 13 december 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Publicatie voornemen aangaan bruikleenovereenkomst

De gemeente Steenwijkerland is voornemens een deel van de begane grond van Onnastraat 7 in Steenwijk in bruikleen te geven aan Scutterie St.Clemens (hierna: Scutterie) voor de opslag van kleding en attributen. De ruimte is onderdeel van het pand waar het Kermis- en Circusmuseum is gehuisvest. Het Kermis- en Circusmuseum is sinds 2017 gesloten. Vanwege verschuivingen in de collectie van dit museum en doordat een gedeelte van deze collectie is teruggegaan naar bruikleengevers is er ruimte in het pand ontstaan. De Scutterie is al lange tijd op zoek naar opslag voor hun goederen. De ruimte in het pand van het Kermis- en Circusmuseum is hiervoor geschikt. Met het oog op de ontwikkeling van een nieuwe museumorganisatie, waarin nauwe samenwerking met de Scutterie is voorzien, inclusief opslag dan wel presenteren van hun attributen is de gemeente van mening dat het in bruikleen stellen van een gedeelte van dit pand aan hen wenselijk is. 
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de bruikleen verder in gang zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennes Frikken telefoon 14 0521 en
e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. bruikleenovereenkomst Onnastraat 7 in Steenwijk.