Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Eeser Gaard 1, voor de oprichting van een onbemand verkooppunt motorbrandstoffen inclusief CNG, elektra laadpunten en een wasgelegenheid voor voertuigen.
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.