Parkeerverboden, Sint Jansklooster

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
 • 8326AJ 1
 • 8326BR 1
 • 8325PH 1
 • 8325PD 1
 • 8326BT 1
 • 8326AL 1
 • 8326AB 1
 • 8326AN 1
 • 8326AV 1
 • 8326BC 1
 • 8326CA 1
Publicatiedatum
18-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Instellen parkeerverbod aan beide zijden van de weg op 27-04-2017 van 05.00 - 17.00 uur (i.v.m. Kloostermarkt).

 • Leeuwte, gedeelte tussen afslag naar fietstunneltje van Leeuwte tot aan aansluiting met Schaarweg
 • Kloosterweg, vanaf splitsing met Schaarweg
 • Kloosterweg, vanaf splitsing Veneweg tot aan begin marktterrein
 • Flevoweg, vanaf rotonde Oppen Swolle/Weg van Twee Nijenhuizen tot en met afslag Flevoweg/Veneweg
 • Bergkampen, na afslag zuurbeek tot aan afslag Kadoelen
 • Schaarweg, vanaf afslag Bergkampen tot aan uitrit parkeerterrein Flevoweg
 • Barsbeek, vanaf splitsing met Kadoelen tot aan afslag Veneweg
 • Veneweg, tot aan afslag Flevoweg/Veneweg
 • Halleweg, vanaf circa 1 kilometer voor de afslag met Bergkampen tot aan afslag met Bergkampen

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).