Bekendmaking vaststelling Beheersverordening Wetering

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
25-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 21-03-2017 de Beheersverordening Wetering vastgesteld. Deze regeling heeft betrekking op de kern Wetering. Met de vaststelling van de verordening wordt het bestemmingsplan ‘Wetering’, dat is vastgesteld op 23-01-2007, herzien. Rechtsgeldige bekendmaking van de beheersverordening heeft plaatsgevonden in het elektronisch Gemeenteblad 2017, nr. 63830, op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit. De beheersverordening treedt in werking op 26-04-2017.  

Verder ligt de beheersverordening kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk gedurende de openingstijden. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).