Bekendmaking vaststelling Verordening Naamgeving en Nummering (adressen).

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
25-04-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 21 maart 2017 de Verordening Naamgeving en Nummering (adressen) vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement commissie straatnaamgeving en de Verordening straatnaamgeving en huisnummering. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in het digitale Gemeenteblad. In de verordening is de regelgeving opgenomen omtrent de naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen van openbare ruimte en het nummer van objecten, alsook het plaatsen van naam- en nummerborden. Tevens is in de verordening een regeling omtrent de straatnaamcommissie opgenomen. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).