Overbrengingsvergunning Wet Explosieven

Type bekendmaking
vervoer gevaarlijke stoffen vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
25-04-2017
Einddatum
06-06-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend aan Plaatselijk Belang Blokzijl (de heer S. de Jonge) voor:
Het overbrengen van explosieven via een vaste route door Blokzijl. Deze explosieven zijn nodig voor het schieten met kanonnen tijdens evenementen.
De vergunning geldt voor de data: 27 april, 5 mei, 17 en 24 juni, 11, 12, 18, 19, 25 en 26 augustus en 31 december 2017.

De stukken liggen van 25-04-2017 t/m 06-06-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 06-06-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).