Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 28, 28a en 28b, verbouwen woning naar 3 woningen (09-04-2019)
De Bult, tussen Bultweg 35 en 37, kappen 20 bomen (02-04-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 9, starten Bed & Breakfast (04-04-2019)
Ossenzijl, Schoolstraat, herstellen kademuur (05-04-2019)
Steenwijk, De Wiezeboom 18, verbouwen en uitbreiden schuur (29-03-2019)    
Steenwijk, Gasthuisstraat 8, wijzigen en verbeteren bestaande voorgevel (04-04-2019)
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, bouwen woning (05-04-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 226, kappen 2 essen (02-04-2019)    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, bij Vaste Belterweg 8, 11 en 16, verlengen privé weg/inrit (04-04-2019)
Blokzijl, Slingerpad 4, plaatsen zonnepanelen (04-04-2019)
De Bult, Bultweg 7, gedeeltelijk dichtmaken kapschuur (04-04-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 5a, starten Bed & Breakfast (09-04-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 16a, starten Bed & Breakfast. (08-04-2019)    
Sint Jansklooster, Heetveld 12, bouwen schuur (10-04-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 127, vervangen schuur (10-04-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Oldemarkt, Hoofdstraat 73, brandveilig gebruik BSO De Kindervilla (04-04-2019)


De stukken liggen van 17 april 2019 t/m 29 mei 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 29 mei 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Eesveen, Binnenweg 3, plaatsen constructie t.b.v. PV-panelen (28-03-2019)
Giethoorn, Rietkragge 8, aanleggen steiger, vlonder en beschoeiing (23-03-2019)
Steenwijk, Oostercluft 496, plaatsen dakkapel op voordakvlak (04-04-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).