Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Weemstraat, Scholestraat ter hoogte van nr. 18, Onnastraat ter hoogte van voormalige Gereformeerde Kerk op 17-06-2019, 18-06-2019 en 19-06-2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur (Avondvierdaagse Steenwijk)
Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiustraat tussen J.H. Trompmeesterstraat en Oosterpoort, Onnastraat vanaf Gereformeerde Kerk tot de Markt, Koningsstraat, Scholestraat tussen parkeerplaats Coop en de Molenstraat, Scholestraat tussen de Molenwal en de Oosterpoort, Oosterpoort, Meppelerweg vanaf Oosterpoort tot en met Kallenkoterallee, Gagelsweg ter hoogte van Parallelweg tot rotonde, Kallenkoteralle vanaf Van der Schuerestraat tot Meppelerweg, President Kennedystraat vanaf Kallenkoterallee tot Burgemeester Voetelinkstraat op 20-06-2019 van 17.00 uur tot 22.00 uur (Slotavond Avondvierdaagse Steenwijk)

Vollenhove, Doeveslag (tussen Van Middachtenstraat en Wheeme) op 10 mei 2019 van 07.00 tot 16.00 uur, volledige afsluiting

Vollenhove, Wendelerdijk (tussen Kadoelerweg en Oppen Swolle) van 26 april tot en met 27 juni 2019, volledige afsluiting in verband met onderhoudswerkzaamheden van Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Oude Verlaat 7, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Giethoorn, nabij Mr. J.J. Hofstraat 6, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Marten Kingmaplein en Voorpoort, wijzigen voorrang kruispunt

De stukken liggen van 17-04-2019 t/m 28-05-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 28-05-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).