Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

30 april 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

 

Vaststelling algemeen belang duurzaamheidsleningen

De gemeente verricht activiteiten die ook door ondernemers worden geleverd. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen is de Wet Markt en Overheid in het leven geroepen. Eén van de gedragsregels in deze wet is dat de gemeente ten minste de integrale kosten in haar tarieven doorberekend. Maar op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang zijn deze gedragsregels niet van toepassing.

De gemeenteraad heeft op 02-04-2019 besloten om het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan maatschappelijke organisaties en instellingen in de gemeente Steenwijkerland vast te stellen als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet.

Belanghebbenden kunnen t/m 04-06-2019 tegen dit besluit bezwaar maken bij de gemeenteraad.

De volledige tekst leest u op: www.steenwijkerland.nl (onder nieuws – bekendmakingen).