Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Zeedijk, Muziekfestival, 14-06-2019 van 16.00 uur tot 23.30 uur en 15-06-2019 van 14.00 uur tot 01.00 uur
Ossenzijl, naast G. B. Kooijstraat 18, dorpsfeest, 07-06-2019 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 08-06-2019 van 10.00 uur tot 02.00 uur en 09-06-2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur

De stukken liggen t/m 7 mei 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

T/m 7 mei 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffing geluid

Giethoorn, Beulakerweg 131c, een besloten feest op 15-06-2019 van 20.30 uur tot 01.00 uur (12-04-2019)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).