Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 65, verlengen ligboxenstal (22-03-2019)
Giethoorn, Eendrachtsplein 1, vervangen handelsreclame pinautomaat (19-03-2019)
Giethoorn, Rietkragge 8, aanleggen steiger, vlonder en beschoeiing (07-01-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 16a, starten Bed & Breakfast (22-03-2019)
Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 26, bouwen overkapping (22-03-2019)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 16, bouwen schuurwoning (22-03-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 117, vervangen handelsreclame pinautomaat (19-03-2019)
Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan 2, plaatsen deurkozijn (18-03-2019)
Vollenhove, t.h.v. Noordwal 11, vervangen dijkopgang Noordwal/Bentendijkpad (18-03-2019)        


Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, wijziging op reeds verleende vergunning m.b.t. bouwen woning (22-03-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 14, gewijzigd verbouwen woning (22-03-2019)
Kuinre, Vijverpark 48, plaatsen schutting en bouwen schuur (27-03-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 4, bouwen woning (22-03-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, uitbreiden melkveestal (26-03-2019)
Sint Jansklooster, Barsbeek 9, plaatsen kapschuur (27-03-2019)
Steenwijk, Divisie 22, bouwen woning (21-03-2019)
Steenwijk, J.H. Tromp Meestersstraat 25, intern en extern restaureren gemeentelijk monument (25-03-2019)
Steenwijk, Woldpoort 3, starten fitness studio (22-03-2019)
Vollenhove, Godfried van Rhenenlaan 2, plaatsen deurkozijn (26-03-2019)
Wetering, Wetering-Oost 52, plaatsen zonnepanelen (21-03-2019)    

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Barend Loosweg 25, bouwen erker (22-03-2019)
Giethoorn, Kapelweg 1, kappen 15 essen (20-03-2019)
 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn, Eendrachtplein 4, wijzigen supermarkt (07-02-2019)
Kuinre, Het Anker, bouwen loods (27-03-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, uitbreiden met nieuwe ligboxenstal en aantal te houden melkrunderen (27-03-2019)
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 58, wijzigen bedrijf (14-03-2019)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.    

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).