Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting(en)

Steenwijk, binnenstad; Gasthuisstraat, Markt, Neerwoldstraat, Kerkstraat, Oosterstraat, Woldpromenade, Korte Woldpromenade op 9-4-2019 (Zendemarkt)van 06.00 uur tot 18:00 uur en  31-5- 2019 (Voorjaarsbraderie) van 06:00 tot 18:00 uur en 29-10-2019 (Elfduizend)van 06:00 uur tot 18:00 uur, tevens met de Elfduizend (29-10)gedeeltelijke afsluiting Burg. Goeman Borgesiusstraat (v.a. bioscoop tot aan Oosterpoort)
Steenwijk, binnenstad: Gasthuisstraat, Markt, Kerkstraat, Oosterstraat, Woldpromenade, Korte Woldpromenade, Neerwoldstraat, Vrijthof en Weemstraat  op 13-07-2019 (Zaterdagavond markt) van 06:00 uur tot 00:00 uur;
Steenwijk, binnenstad; Gasthuisstraat, Markt, Kerkstraat, Oosterstraat, Woldpromenade, Korte Woldpromenade, Neerwoldstraat, Vrijthof en Weemstraat op 17-7-2019, 24-07-2019, 31-07-2019 van 06:00 tot 18:00 uur, 7-8-2019, 14-8-2019 van 06:00 tot 18:00 uur. (Vestingfeest braderieën)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).