Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Kanaalweg en Scheepsdiep, Blokzijls Motorevenement, 06-07-2019 van 12.00 uur tot 18.30 uur
Blokzijl, stadswallen, afschieten kanonnen, 27-04-2019, 26-07-2019, 27-07-2019, 02-08-2019, 03-08-2019, 09-08-2019, 10-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 23-08-2019, 24-08-2019, 30-08-2019, 31-08-2019 en 31-12-2019
Giethoorn, Kerkweg 36B, Koningsdag, 27-04-2019 van 13.00 uur tot 19.00 uur
Giethoorn, parkeerplaats Wethouder Harm Molweg, Sterkste man van Giethoorn, 26-07-2019 van 18.00 uu tot 20.00 uur en 28-07-2019 van 09.00 uur tot 21.00 uur
Kallenkote, omgeving Kallenkote 19, Mudrun, 20-04-2019 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Oldemarkt, evenemententerrein Platteweg, Huttendorp, 22-07-2019 van 08.00 uur tot 15.00 uur, 23-07-2019 van 08.00 uur tot 15.00 uur, 24-07-2019 van 08.00 uur tot 25-07-2019 om 21.00 uur.
Vollenhove, Bisschopstraat 20, Openlucht Spektakel, 27-06-2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur, 28-06-2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur, 29-06-2019 van 11.00 uur tot 23.00 uur en 30-06-2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur
Vollenhove, Harmen Vissersplein, afscheid predikant, 17-05-2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur
    
De stukken liggen t/m 16 april 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 16 april 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).