Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Basserweg 26, starten kleinschalig Bed & Breakfast (02-04-2019)
Blankenham, Hammerdijk 7, verlengen ligboxenstal (08-04-2019)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 10, realiseren zonneweide (08-04-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 24, bouwen aanbouw aan achtergevel woning (11-04-2019)
Giethoorn, Binnenpad 65, starten Bed & Breakfast (03-04-2019)
Giethoorn, Jan van Nassauweg 10, bouwen loods en werkplaats (17-04-2019)
Giethoorn, Molenweg 31, bouwen atelier met overkapping en aanleggen/vervangen beschoeiing (13-04-2019)
Kallenkote, Kallenkote 1A, kappen 6 dennen (16-04-2019)
Onna, Achterweg 4, slopen bestaande bebouwing en herbouwen woning en 2 bijgebouwen (09-04-2019)
Paasloo, Hooiweg 4, herbouwen woning (12-04-2019)
Sint Jansklooster, Bergkampen, kappen 14 eiken sportveld (16-04-2019)
Steenwijk, Jan van Nassauplantsoen 10, plaatsen dakkapel (16-04-2019)
Steenwijk, Meppelerweg 112, bouwen schuur/berging (14-04-2019)
Steenwijk, t.h.v. Nieuwe Gagels 41 t/m 49, kappen 6 moerascipressen (16-04-2019)    
Steenwijk, Onnadwarsstraat, herinrichten voormalig schoolterrein (17-04-2019)    
Steenwijk, Paardenmarkt 1, herstellen keukenraam in oude staat (11-04-2019)
Steenwijk, Thorbeckestraat 42, plaatsen schuur met overkapping (11-04-2019)    
Steenwijk, Tukseweg 69, bouwen overkapping (09-04-2019)    
Tuk, Bergweg 8, bouwen aanbouw (10-04-2019)
Vollenhove, Kade 59 en 61, bouwen twee-onder-een-kapwoning (15-04-2019)
Vollenhove, t.h.v. Oppen Swolle 2, kappen/verwijderen omgevallen boom (15-04-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 42, kappen 2 elzen (09-04-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 65, verlengen ligboxenstal (23-04-2019)
Giethoorn, Binnenpad en Kerkweg, aanbrengen aanvaartbeveiliging bruggen (24-04-2019)
Giethoorn, Binnenpad 35, starten pottenbakkerij/atelier aan huis (18-04-2019)
Giethoorn, Cornelisgracht 32f, vervangen huidige woonark (15-04-2019)    
Giethoorn, Jonenweg 1d, wijzigen gebruik (17-04-2019)
Giethoorn, Kapelweg 1, uitbreiden mechanisatiebedrijf (24-04-2019)
Giethoorn, Rietkragge 8, aanleggen steiger, vlonder en beschoeiing (11-04-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 7, starten theetuin (16-04-2019)
Steenwijk, Compagnie 1 t/m 11 en 65 t/m 75, bouwen 12 twee-onder-een-kapwoningen (17-04-2019)
Steenwijk, De Rikking 198, plaatsen kozijn in zijgevel (17-04-2019)    
Steenwijk, Landgoedallee 64, bouwen woning (17-04-2019)    
Steenwijk, Markt 40, uitvoeren werkzaamheden t.b.v. brandveiligheid (17-04-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Oldemarkt, Markerbroekweg 3, omzetten bedrijf van houden melkkoeien naar melkgeiten (23-04-2019)

De stukken liggen van 1 mei 2019 t/m 12 juni 2019 ter inzage (1).

 

Reageren?

T/m 12 juni 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blankenham, Blokzijlerdijk 26, bouwen serrestal

 

De stukken liggen van 1 mei 2019 t/m 11 juni 2019 ter inzage (1).

 

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/6BA607B4-CD1E-4FF9-9847-744E4FA5034E/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.BKHBlokzijlerd26O-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 juni 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).