Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt Schutsloot, bij Vaste Belterweg 8, 11 en 16, aanleggen weg t.b.v. parkeren bij huis (02-04-2019)
Blankenham, Blokzijlerdijk 19, bouwen jongveestal en werktuigenberging (25-03-2019)
Blankenham, Hammerdijk 11, plaatsen zonnepanelen (27-03-2019)
De Bult, Bultweg 7, gedeeltelijk dichtmaken kapschuur (26-03-2019)
Giethoorn, Jonenweg 1d, wijzigen gebruik van opslag naar bedrijf(22-03-2019)
Giethoorn, Kapelweg 1, uitbreiden mechanisatiebedrijf (01-04-2019)
Giethoorn, Oeverweg 2, bouwen jongveestal/werktuigenberging (25-03-2019)
Oldemarkt, Hoofdstraat 58, gedeeltelijk wijzigen voorgevel (26-03-2019)
Paasloo, nabij hoek Horstweg/Hooiweg, verplaatsen boswal (02-04-2019)
Sint Jansklooster, Barsbeek 62, kappen 4 populieren (19-03-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 23, uitbreiden Bed & Breakfast (26-03-2019)
Steenwijk, Burgemeester Harmen Geerts Reinenstraat 1, isoleren glas in lood ramen (26-03-2019)    
Steenwijk, De Rikking 198, plaatsen kozijn in zijgevel (26-03-2019)    
Steenwijkerwold, Nijberslaan 4, plaatsen dakkapel (28-03-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 39, bouwen woning (26-03-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Barend Loosweg 25, bouwen erker (02-04-2019)
Blokzijl, Marknesserweg 1, kappen es (27-03-2019)
Blokzijl, Zeedijk, plaatsen informatiebord (29-03-2019)    
Giethoorn, Eendrachtsplein 1, vervangen handelsreclame voor pinautomaat (03-04-2019)
Giethoorn, Middenbuurt 5, bouwen schuur achter woning (03-04-2019)
Giethoorn, Rietkragge 4, plaatsen steiger (04-04-2019)
Oldemarkt, Hoofdstraat 58, gedeeltelijk wijzigen voorgevel (03-04-2019)
Paasloo, Horstweg 12, verbreden oprijlaan (03-04-2019)
Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 26, bouwen overkapping (02-04-2019)
Steenwijk, Brigade 15, bouwen woning (29-03-2019)    
Steenwijk, Oostercluft 272, plaatsen dakkapel (04-04-2019)    
Steenwijkerwold, A. F. Stroinkweg 2, kappen 8 essen (26-03-2019)
Steenwijkerwold, Nijberslaan 4, plaatsen dakkapel (02-04-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 117, vervangen handelsreclame pinautomaat (03-04-2019)
Vollenhove, Laan van Toutenburgh 2, kappen 10 essen en herplanten 5 lindes (27-03-2019)    
Wanneperveen, Driftlakenseweg 1, bouwen schuur (27-03-2019)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Blokzijl, Duinweg 4a, splitsen boerderij in 2 woningen en wijzigen gebruik agrarisch naar wonen

De stukken liggen van 10 april 2019 t/m 21 mei 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/4CAB03BB-FD2B-4ED5-A4EA-36DFE75B7DD2/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708.BLZduinweg4OV-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 mei 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Kuinre, Bouwdijk 23, bouwen woning met garage

De stukken liggen van 10 april 2019 t/m 21 mei 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/34167C44-0C69-43B3-A218-B00846D39D36/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708.KREbouwdijk23OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 mei 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, wijzigen gebruik perceel en bedrijfswoning naar wonen

De stukken liggen van 10 april 2019 t/m 21 mei 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/669E1E0A-2D97-4D1D-BC49-C5192EBF9DAD/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708.PSLoosterpaaslo9OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 21 mei 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
De Pol, Woldweg 3, bouwen woning en bijgebouw (28-03-2019)

De stukken liggen van 10 april 2019 t/m 22 mei 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/D3EE94E7-8D13-45A9-9BF5-AC4472A04F71/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708.DPOwoldweg3OV-VA01


 
Reageren?

T/m 22 mei 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).