Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Oldemarkt, Hoofdstraat gelegen tussen Marktplein tot Frieseweg, Frieseweg vanaf de Hoofdstraat tot aan Dalzicht op 16-05-2019 vanaf 19.15 uur tot 21.30 uur (48e Avondvierdaagse Oldemarkt)
Steenwijk, Onnastraat vanaf Molenstraat t/m de Markt, Koningsstraat vanaf Onnastraat tot Molenstraat op 12-04-2019 van 18.30 uur tot 22.00 uur (Gala CSG Eekeringe)
Steenwijk, Onnastraat vanaf Molenstraat t/m de Markt, Koningsstraat vanaf Onnastraat tot Molenstraat op 17-04-2019 van 17.30 uur tot 23.00 uur (Gala RSG Tromp Meesters)
Steenwijk, Kerkstraat, gelegen tussen de Woldpromenade en Neerwoldstraat, Neerwoldstraat tussen Prinsenhoven en Kerkstraat en de Weemstraat op 31-08-2019 van 06.00 uur tot 18.30 uur (Fancy Fair Grote- of St. Clemenskerk)
Steenwijk, parkeerverbod voor de parkeerplaatsen gelegen aan de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat grenzend aan perceel van de Grote of Sint-Clemenskerk op 31-08-2019 van 06.00 uur tot 18.30 uur (Fancy Fair Grote of Sint-Clemenskerk)

Steenwijk, Anjelierstraat van 15 april tot en met 17 mei 2019 voor Herinrichting plein Anjelierstraat. Parkeerterreinen Anjelierstraat zijn bereikbaar via de Tulpstraat en het parkeerterrein bij politiebureau. Afsluiting is ter plaatse met borden aangegeven.

 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 44, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Tukseweg, parkeerverbod buiten vakken parkeerterrein De Gasfabriek

De stukken liggen van 09-04-2019 t/m 21-05-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 21-05-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).