Algemeen

Raadsvergadering

21 april 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht of wilt u bij de raadsvergadering aanwezig zijn? In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen digitaal. U kunt uw inspraakbijdrage mailen naar griffie@steenwijkerland.nl Via de livestream op de pagina Gemeenteraad op onze website kunt u de vergadering online volgen.