Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Bultweg 25, brandveilig gebruik groepsaccommodatie (14-04-2020)
Eesveen, Holslootbrink 14a, bouwen woning (03-04-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 25, vervangen brugdek (13-04-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 165, wijzigen bestemming bedrijven naar wonen (07-04-2020)
Giethoorn, Binnenpad 14, vervangen vonder (02-04-2020)
Giethoorn, nabij Binnenpad 69, vervangen bruggen (02-04-2020)
Giethoorn, Binnenpad 135, bouwen schuur met overkapping (04-04-2020)
Giethoorn, Bovenwijde, kappen 7 elzen (08-04-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 40, starten Bed & Breakfast (14-04-2020)
Giethoorn, Kooiweg 1, verlengen ligboxenstal (14-04-2020)
Giethoorn, Jonenweg 29a, wijzigen gevel (02-04-2020)
Ossenzijl, Kuitenpad 5, verbouwen woning (09-04-2020)
Scheerwolde, bouwplan Rietweelde, bouwen 22 woningen (10-04-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 10a, vernieuwen dak (08-04-2020)
Sint Jansklooster, Heetveld 28, plaatsen tijdelijke woonunit (02-04-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 55, plaatsen tijdelijke woonunit (06-04-2020)        
Sint Jansklooster, Zuurbeek 16, verlengen vergunning m.b.t. plaatsen tijdelijk woonunit (09-04-2020)
Steenwijk, de Rikking 11, bouwen berging (07-04-2020)
Steenwijk, Eeser Campus 1, realiseren Family Fun Zone in Focus U Park (02-04-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 46, aanbrengen gevelreclame (08-04-2020)        
Steenwijk, Kornputsingel 23, transformatie voormalig ING gebouw tot 11 appartementen (08-04-2020)
Steenwijk, Onnastraat 46, aanbrengen wijzigingen op reeds verleende omgevingsvergunning (03-04-2020)        
Tuk, Tukseweg 240, plaatsen zonnepanelen (09-04-2020)
Vollenhove, Bentstraat 27, isoleren en renoveren dak (01-04-2020)
Vollenhove, Kadoelen en Wendelerweg, kappen 3 bomen (03-04-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 8, verbouwen woning (15-04-2020)
Vollenhove, Pluut 16, plaatsen schutting (09-04-2020)        
Vollenhove, Noordwal, kappen 9 bomen (03-04-2020)        
Wanneperveen, Zomerdijk, aanleggen en renoveren faunapassages (30-03-2020)        

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Burgemeester Ten Cateweg 12, plaatsen dakkapel  (06-04-2020)
Blokzijl, Zuiderkade 6, plaatsen dakkapellen (07-04-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 153, aanbrengen verlichte gevelreclame (03-04-2020)
Giethoorn, Vlier 14, bouwen schuur (09-04-2020)
Giethoorn, Zuiderpad 38, plaatsen zonnepanelen op garage (03-04-2020)
Kalenberg, Kalenbergerpad 17, plaatsen kozijnen in voorgevel (08-04-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 70, plaatsen dakkapel (03-04-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 18, kappen populier (08-04-2020)
Steenwijk, Achterslagen 7, kappen paardenkastanje (02-04-2020)
Steenwijk, Brouwerstraat 4, wijziging op reeds verleende vergunning i.v.m. realiseren vier studio’s i.p.v. 5 studio’s  (03-04-2020)
Steenwijk, De Buitengracht 1, bouwen tuinhuis (06-04-2020)
Steenwijk, Korte Venen 42, plaatsen botenkraan (03-04-2020)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 93, plaatsen overkapping (08-04-2020)
Steenwijk, Waardeel 36, plaatsen blokhut (03-04-2020)
Steenwijk, Woldpromenade 8 en 10, creëren doorgang tussen 2 panden (02-04-2020)        
Vollenhove, Productieweg 1, kappen spar (08-04-2020)        
Willemsoord, Ronde Blesse 2, plaatsen zonnepanelen (09-04-2020)        

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Noorderpad 5, bouwen schuur (07-04-2020)    

 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).