Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderpolderweg 3, plaatsen dakkapel (15-04-2020)
Giethoorn, Oeverweg, Kapelweg en Jonenweg, kappen 14 bomen (17-04-2020)
Kuinre, Henric de Cranestraat 131, bouwen afdak aan schuur (19-04-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13, verbouwen bijgebouw (17-04-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 20, renoveren woning en starten Bed & Breakfast (16-04-2020)
Steenwijk, Oostwijkstraat 12, bouwen overkapping (17-04-2020)        
Steenwijk, Westercluft 88, plaatsen kunststof kozijnen (17-04-2020)        
Vollenhove, Achter de Hare 12, bouwen overkapping (16-04-2020)        
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237, bouwen stal (19-04-2020)
  

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Bultweg 12, renoveren en uitbreiden zaal accommodatie en kantoorruimte (20-04-2020)
Giethoorn, zwemeiland Bovenwijde, kappen 7 elzen (20-04-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 18, bouwen woning (16-04-2020)
Steenwijk, Prins Mauritshof 12, plaatsen buitenunit t.b.v. airco (16-04-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 52, verbouwen bedrijfspand (16-04-2020)
Nederland, Rietweg 2, herbouwen woonboerderij (16-04-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 302, bouwen recreatiewoning (16-04-2020)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 210, aanleggen vijver (16-04-2020)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging op reeds verleende verguning m.b.t. dakopbouw bijgebouw (17-04-2020)  

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).