Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 80, plaatsen tijdelijke woonunit (24-03-2020)
Blankenham, Zeestraat 58, plaatsen nieuwe kozijnen (27-03-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 7, plaatsen zonnepanelen (26-03-2020)
Giethoorn, Oeverweg 1a, renoveren gemaal halfweg (25-03-2020)
Oldemarkt, Platteweg 15, uitbreiden schuurtje aan voorkant woning (17-03-2020)
Steenwijk, Woldpromenade 53, verbouwen bovenwoning t.b.v. realiseren 3 appartementen (20-03-2020)
Vollenhove, Kade 63, plaatsen tijdelijke woonunit en bouwen woning (27-03-2020)
Wanneperveen, Veneweg 117, verbouwen slagerij (26-03-2020)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 69, kappen boom (31-03-2020)   

    
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 11, realiseren insteekhaven (26-03-2020)
De Bult, Duivenslaagte 1 en 1a, renoveren De Koepel (27-03-2020)
Giethoorn, Brink, kappen linde op plantsoen, (27-03-2020)
Giethoorn, Kanaaldijk 5, kappen 3 eiken (27-03-2020)
Giethoorn, Noorderpad 12, slopen noordelijke botenhuis en bijgebouw, bouwen bijgebouw, botenhuis, zwembad en poorten en verplaatsen keukenraam (31-03-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, plaatsen dakkapel (01-04-2020)
Sint Jansklooster, De Bos 5, bouwen woning (25-03-2020)
Steenwijk, Wheermaten 16, uitbreiden pand (27-03-2020)
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3B, kappen boom (31-03-2020)
Vollenhove, Jan van Dieststraat 100, plaatsen kozijn (26-03-2020)
Wanneperveen, Siebenweg 14, bouwen 4 noodlokalen (31-03-2020)        
Wanneperveen, Zomerdijk N375 tussen km 24,7 en km 28,6, aanleggen faunapassages (31-03-2020)        


Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Onna, Achterweg 4 , slopen bestaande bebouwing en terugbouwen woning en 2 bijgebouwen

De stukken liggen van 8 april 2020 t/m 20 mei 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:  
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/A7710770-EFD7-4E8D-940F-9DC3D667281C/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ONNachterweg4OV-VA01
 

Reageren?

T/m 20 mei 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).