Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Giethoorn, kruising Jonenweg / Rietkragge, van 20 tot en met 25 april 2020 en kruising Kanaaldijk / Cornelisgracht, van 27 april tot en met 8 mei 2020 afgesloten voor het aanleggen van drempels in de Jonenweg / Kanaaldijk. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Vanaf 14 april 2020 vinden er in een aantal fases afsluitingen plaats in Willemsoord in verband met de herinrichting van de Steenwijkerweg.
Van 14 april tot en met 24 april is de kruising Steenwijkerweg – Koningin Wilhelminalaan / Paasloregel volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Van 14 april tot en met 5 juni is de Steenwijkerweg vanaf de kruising Koningin Wilhelminalaan / Paasloregel tot aan de Markeweg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 

Verkeersbesluiten

Kalenberg, nabij Kalenberg-Noord 11, herroepen realisatie parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Steenwijk, nabij Oostercluft 41, realiseren parkeerplaats opladen elektrische voertuigen
Vollenhove, nabij Canneveltstraat 1, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Wanneperveen, nabij Gasthuisdijk en Klosseweg, instellen adviessnelheid 30 km/h

De stukken liggen van 08-04-2020 t/m 19-05-2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 19-05-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).