Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk

Agenda:  19 april 2021 aanvang 19:00 uur. Bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot een chalet op het perceel Beulakerweg 66 in Giethoorn.
                19 april 2021 aanvang 20:15 uur. Bezwaarschrift tegen de geslotenverklaring voor vrachtauto’s ingesteld op de Lozedijk tussen de Veneweg en de Middenweg in Wanneperveen om 20:15 uur.
Gelet op de huidige coronamaatregelen worden de hoorzittingen digitaal via de applicatie Zoom gehouden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Laarhuis, van het secretariaat commissie bezwaarschriften, telefoon 14 0521. 
 

Raadsvergadering

20 April 2021, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. 
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl